Met Cultuurloket namen we onlangs deel aan één van de brainstormsessies van Voices Of Culture.

Op 27 en 28 april kwamen een 40-tal dienstverleners en vertegenwoordigers van culturele organisaties uit de EU (digitaal) samen. Aan de hand van specifieke topics werden korte brainstormsessies gehouden:

  1. Legal Status, Recognition, Social Security of Artists, Cultural and Creative Workers
  2. Fair pay, Collective Bargaining, Intellectual Property, Flattening Income Variations, Financial Support
  3. Research, Lifelong Learning, Representation, Entrepreneurship
  4. Mobility (Physical, Greener, Digital, Blended, Regulations, Obstacles)
  5. Artistic Freedom & Freedom of Expression: Diversity and Inclusion, Threats to Artistic Freedom, Measures and Regulations

Na deze brainstormsessies werd een rapport met enkele aanbevelingen geschreven: 'Status & Working Conditions of Artists, Cultural and Creative Professionals'. Dit gedetailleerde rapport, met meer dan 60 pagina's met beleidsaanbevelingen en voorbeelden van best practices, werd op 29 juni aan de Europese Commissie gepresenteerd.

  • Hoe gaan cultuurwerkers in de EU in de toekomst aan de slag kunnen?
  • Welke bescherming hebben zij nodig?
  • En hoe kan er met hun precaire situatie rekening worden gehouden?

Lees het volledige rapport hier:

Laatst gewijzigd: 08/07/2021 - 14:33

Rapport Voices Of Culture: statuten en werkcondities voor artiesten, culturele en artistieke professionals

Sociale statuten

Rapporten