Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU verlaten.

Wat betekent dat voor het Europese subsidieprogramma waar jij of jouw organisatie nu in werkt?  Of voor het project waarvoor je nog in 2020 Europese subsidies wil aanvragen? 

  • Voor alle indiendata in 2020 kan je een aanvraag indienen met partners in het VK. 
  • Zit je in een bestaand project en heb je een projectpartner in het VK? Voor 2020 blijft alles zoals het is en maakt het VK volledig deel uit van de Europese subsidieprogramma's. 
  • Maak je deel uit van een project dat dit jaar wordt goedgekeurd en meerdere jaren duurt? Ook hier blijft alles hetzelfde.

Of en hoe het Verenigd Koninkrijk zal deelnemen aan de nieuwe programma’s die in 2021 van start gaan zal afhangen van de onderhandelingen met de EU.

Wil je weten welke Europese subsidieprogramma's mogelijkheden bieden voor organisaties en ondernemingen in de cultuursector?

Je vindt een overzicht van de programma's en waar ze voor dienen terug in onze kennisbank 

Ook de toolbox EU funding op de website van CJM kan je helpen om het juiste programma te vinden voor de realisatie van jouw plannen. Wil je nog meer out of the box zoeken naar Europese financieringsmogelijkheden voor jouw (samenwerkings)project, bekijk dan de VLEVA-subsidiegids

Europa voert op dit moment debatten over de hoogte van de budgetten en de nieuwe Europese subsidieprogramma's die vanaf 2021 tot en met 2027 zullen lopen. De grote lijnen van de programma's blijven bewaard maar het is wachten tot het najaar van 2020 om volledig zicht te krijgen op de inhoud en het beschikbare budget.