De Belgische kunstenaar Cédric Peers heeft afbeeldingen van champagneflessen met het logo van Dom Pérignon gebruikt in een serie kunstwerken, die hij ‘The Damn Pérignon Collection’ doopte. 

Het logo is gedeponeerd als merk. De eigenaar van het merk, Moët Hennessy, was daar niet van gediend en dagvaardde de kunstenaar voor de Brusselse rechtbank van koophandel.

Moët Hennessy kan zich als merkhouder niet alleen verzetten tegen het gebruik door iemand anders van haar logo als merk voor (onder andere) dranken, maar ook tegen ander gebruik dan als merk, zonder geldige reden, wanneer dat een ongerechtvaardigd voordeel oplevert of afbreuk doet aan het merk.

De rechtbank van koophandel legde de vraag of de kunstenaar een geldige reden had om het merk te gebruiken voor aan het Benelux Gerechtshof. In haar arrest van 14 oktober 2019 oordeelde het Hof dat de artistieke vrijheid, als onderdeel van het recht op vrijheid van meningsuiting, zo’n geldige reden kan zijn. Dat is het geval wanneer het werk “het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces dat er niet op is gericht het merk of de merkhouder schade toe te brengen”.

Het is nu aan de rechtbank van koophandel om uitspraak te doen aan de hand van de uitleg van het Benelux Gerechtshof.