In juni kun je je werk gratis deponeren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Normaal kost dat 37 euro. 

Werk is beschermd door het auteursrecht als het voldoet aan de voorwaarden. Het moet gaan om een concrete compositie, tekst, tekening, foto enz. Abstracte ideeën, concepten, stijlen enz. zijn niet beschermd. En je werk moet origineel zijn, dat wil zeggen dat je creatieve keuzes gemaakt hebt bij de creatie.

Er zijn geen formaliteiten. Je moet je werk niet registreren bij het Benelux-Bureau of bij Sabam om het te beschermen. Als je werk aan de voorwaarden voldoet, is het automatisch beschermd.

Wat is dan het nut van een i-DEPOT? Het nut is niet de bescherming door het auteursrecht. Als je werk niet concreet of niet origineel is, zal een depot het niet beschermen. En als het wel concreet en origineel is, is het beschermd, of je het gedeponeerd hebt of niet.

Het voordeel is dat je kunt bewijzen dat je een bepaald werk op een bepaalde datum gedeponeerd hebt. Dat kan nuttig zijn, bijvoorbeeld in geval van conflict met iemand die hetzelfde of een gelijkend werk gemaakt heeft, en de vraag rijst wie eerst was. Wanneer die andere persoon niet kan aantonen dat hij zijn werk gemaakt had vóór de datum van je i-DEPOT, is dat een aanwijzing dat jij de originele auteur bent.

Meer informatie over het i-DEPOT  vind je op de campagnepagina van het Benelux-Bureau. Hier vind je meer informatie over de bescherming van je werk.