De deadline voor de aangifte in de rechtspersonenbelasting (of de vennootschapsbelasting) voor het aanslagjaar 2021 ligt dit jaar op 28 oktober 2021

Voor deze datum moet elke Belgische vzw, ongeacht of zij belastbare inkomsten heeft, een aangifte doen. Zelfs als je geen inkomsten hebt, moet je dit zo aangeven. Zoniet, riskeert de vzw een boete van minstens 625 euro. 

Wat zijn de belastbare inkomsten in de RPB?

Binnen de RPB (rechtspersonenbelasting) wordt de vzw niet belast op haar winsten. Ook lidgelden, subsidies of schenkingen worden niet belast. 

Slechts bepaalde inkomsten worden belast. Het gaat onder meer over bepaalde onroerende inkomsten (bv. commerciële verhuur van een pand), meerwaarden bij de verkoop van bv. bepaalde gebouwen of gronden, niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard.

In onze kennisbank vind je meer info over de werking en de berekening van de RPB. 
 

Hoe doe je de aangifte?

De aangifte dien je online in via de website Biztax van de FOD Financiën. 

Welke stappen moet je ondernemen?

 1. Surf naar Biztax.
 2. Meld je aan bij Biztax: (dagelijks) bestuurders of vaste vertegenwoordigers van een vzw kunnen zich aanmelden via hun eID kaartlezer of via de applicatie itsme. Zij moeten een functie hebben van beheerder in de KBO. De vzw kan ook een mandaat geven aan een boekhouder om de aangifte in naam van de vzw te doen. Info over het geven van een mandaat vind je in de FAQ technische problemen (toegang, identificatie, handtekening…) op de bovenstaande website.
 3. Kies voor een aanmelding ‘in naam van een onderneming’ en klik op volgende.
 4. Kies voor “indienen voor uw onderneming” met vermelding van het ondernemingsnummer van de vzw waarvoor je de aangifte wil doen.
 5. Ga naar ‘mijn aangiften’.
 6. Vul de gegevens in van het belastbaar tijdperk. Als het boekjaar samenloopt met het kalenderjaar vul je voor aanslagjaar 2021: belastbaar tijdperk van 1/1/2020 tot 31/12/2020. Duid ook RPB aan i.p.v. VenB.
 7. De aangifte bestaat uit vier tabbladen: 
  • ID, 
  • 276.5.A – Aangifte, 
  • 276.5.B – Bijlagen, 
  • 274 APT-8. 
 8. Vul onder ‘ID’ de gegevens in van de onderneming, het belastbare tijdperk en de contactpersoon die de aangifte doet in naam van de vzw.
 9. Vul onder ‘276.5.A – Aangifte’ de belastbare inkomsten in. Als de vzw geen belastbare inkomsten heeft, vul dan ‘0’ in bij de codes van de verschillende inkomsten.
 10. Voeg onder ‘276.5.B – Bijlagen’ de jaarrekening toe van de vzw voor het belastbaar tijdperk waarvan je de aangifte doet (2020). Bij vzw’s met een volledige boekhouding voeg je ook de balans en resultatenrekening toe.
 11. Tabblad 274 APT-8 moet je alleen invullen als dit van toepassing is.
 12. Je kan daarna een foutencontrole doen om na te gaan of iets niet correct werd ingevuld. Klik hiervoor op ‘Foutenlijst’.
 13. De simulatie zal nagaan hoeveel belastingen de vzw mogelijks verschuldigd is. Bij een ‘0-aangifte’ zal dit dan ook niets zijn.
 14. Onderteken de aangifte. 
 15. Je ontvangt een ontvangstbewijs van de aangifte. 

Als je bovenstaande stappen gevolgd hebt, dan is de vzw wettelijk in orde met haar aangifte. Onthoud dat de vzw deze aangifte elk jaar opnieuw moet doen.