Het Grondwettelijk Hof heeft op 23 april de bijkluswet (wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie) vernietigd

Met die wet kun je tot 6.340 euro per jaar bijverdienen met verenigingswerk, klusjes voor je buren of werken via een deeleconomieplatform, zonder belastingen of sociale bijdragen te  moeten betalen.

Toegelaten activiteiten voor verenigingen zijn onder meer artistieke begeleiding (bv. dirigent of organist in een kerk), gidsen, hulp bij de administratie van socioculturele of artistieke organisaties, hulp bij het beheer en onderhoud van cultureel erfgoed en opleidingen en lezingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in de socioculturele en culturele sector. 

Het Hof oordeelde dat de wet strijdig is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Dezelfde prestaties kunnen geleverd worden door zelfstandigen en werknemers, die daar wél belastingen en sociale bijdragen voor moeten betalen. 

Het systeem kan nog gebruikt worden tot eind dit jaar

Voor werken via deeleconomieplatformen, zoals Deliveroo, geldt vanaf volgend jaar opnieuw de regeling voor inkomsten uit de deeleconomie: tot 5.390 euro worden ze aan 10 procent belast.

Voor verenigingswerk moet je vanaf volgend jaar beroep doen op de klassieke vormen van tewerkstelling (zelfstandige, werknemer, vrijwilliger enz.). Hier vind je een overzicht

Als je voor het te laat is nog gebruik wil maken van de bijkluswet, vind je daarover info hier