Huur je een handelsruimte en heb je moeilijkheden om de huur te betalen? Dan kan je beroep doen op een nieuwe maatregel van de Vlaamse overheid. 

De Vlaamse regering ondersteunt (Besluit van 29 mei 2020handelshuurders die moeilijkheden hebben om de huur te betalen.

Als de verhuurder een deel van de huur kwijtscheldt, dan zal de overheid een deel van de huur via een lening betalen. De huurder heeft dan 2 jaar de tijd om dit terug te betalen. Ondernemers die hun zaak verplicht moeten sluiten en beroep kunnen doen op de hinderpremie komen in aanmerking.
 

Voorwaarden

Om beroep te doen op deze maatregel zijn er een aantal voorwaarden:

  • Handelshuur: je moet een geregistreerd handelshuurcontract hebben. Ook andere overeenkomsten die een handelspand ter beschikking stellen, zoals erfpacht, opstal, bezetting ter bede, vruchtgebruik, brouwerijcontracten of een terbeschikkingstelling van een ruimte komen in aanmerking. Onder handelshuur begrijpen we het uitoefenen van handelsactiviteiten of ambacht, zoals het uitbaten van een cafetaria, een galerie, een boekenhandel, een muziekwinkel, ... Meer info hierover vind je hier.
  • Vlaams Gewest: het huurpand moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest. De huurovereenkomst kan wel op meerdere panden betrekking hebben.
  • Onderneming: zelfstandigen (die de minimumbijdragen betalen van een hoofdberoeper), vennootschappen met rechtspersoonlijkheid (zoals de CommV, VOF, BV, CV of NV) en vzw’s met economische activiteiten (met minstens 1 VTE in dienst) kunnen hierop beroep doen.
  • Corona hinderpremie: enkel handelszaken die verplicht moesten sluiten door de coronamaatregelen van de overheid en recht hadden op een hinderpremie, kunnen de lening aanvragen.

Hoe werkt het?

De huurder en de verhuurder sluiten een vrijwillige overeenkomst. Om je te helpen heeft de overheid een modelovereenkomst opgesteld. De verhuurder moet de huur (inclusief de lasten) opschorten voor drie of vier maanden. Dit houdt in dat de verhuurder de huur voor die maanden tijdelijk niet opeist. Van die 3 à 4 maanden moet de verhuurder een deel van de huur kwijtschelden (één of twee maanden). Huur die de huurder niet moet betalen.

Op haar beurt zal de overheid (via Participatiemaatschappij Vlaanderentussenkomen in een maximum van 2 maanden huur die zij rechtstreeks betaalt aan de verhuurder. Het maximale bedrag van de lening van de huur bedraagt 35.000 euro.

De huurder heeft dan 24 maanden de tijd om de betaling van de huur aan PMV terug te betalen, met een rente van 2 %. De terugbetaling begint pas te lopen na 6 maanden.

In de overeenkomst moeten partijen ook verklaren dat er geen huurachterstand was op 15 maart 2020. 

Je kan de lening van de huurgelden ten vroegste aanvragen voor de betaling van de huur van de maand april. De aanvraag moet ingediend worden voor 1 oktober 2020. Vlaio zal een online-applicatie ontwikkelen om de aanvraag voor de lening te krijgen.