In onze reeks ‘Geven aan Cultuur’ bekijken we een aantal succesvolle ‘geef-formules’ die onze buurlanden aanbieden en waarvan sommigen onder ons zelf gebruik van kunnen maken. Hier bespreken we Gift Aid uit het Verenigd Koninkrijk.

Naast eigen inkomsten uit verkoop, sponsoring en subsidies, zijn er een heel aantal andere manieren om jouw organisatie te financieren. Een diversiteit aan geldbronnen kan jouw project helpen waarmaken. Je kan gebruik maken van kredieten of je kan op zoek naar geld dat je niet moet teruggeven. 

Zowel in België als in andere landen wordt ‘geven aan cultuur’ door de overheid gestimuleerd door fiscale voordelen. Geven aan liefdadigheidsinstellingen gaat vaak gepaard met fiscale voordelen voor gevers. In het Verenigd Koninkrijk bestaat er daarnaast ook een fiscaal voordeel voor de ontvangende organisatie. Deze regeling wordt Gift Aid genoemd.  

Wat is Gift Aid?

In het Verenigd Koninkrijk krijg je als belastingbetaler gedeeltelijk inspraak over hoe de opgehaalde belastinggelden worden besteed. Gift Aid maakt het voor cultuurhuizen mogelijk om dankzij de expliciete toestemming van de schenker, bovenop een donatie van die schenker, nog eens 25% extra te claimen van de overheid. Opmerkelijk is dat Gift Aid zo ver gaat dat bepaalde toegangstickets ook als donatie worden beschouwd.  

Dit betekent dat een donatie aan een cultuurhuis met 25% wordt verhoogd, zonder kosten voor de gever. Dus als je bijvoorbeeld €100 doneert, wordt dit €125 dankzij Gift Aid. Daarbovenop kan je ook als schenker een fiscaal voordeel krijgen.  

Hoe werkt het?

De schenker moet zich uitdrukkelijk akkoord verklaren dat hij of zij een gift doet met toepassing van Gift Aid: een Gift Aid Declaration. De cultuurhuizen zorgen ervoor dat zij deze verklaring in hun bezit hebben. Dat doen ze door alle online donaties via Gift Aid te laten verlopen, of door een vinkje te laten plaatsen op een document of door telefonische bevestiging te krijgen, gevolgd door een bevestigingsmail.   

De organisatie zal op basis van die gegevens dan berekenen hoeveel donaties ze heeft ontvangen en de bijkomende 25% Gift Aid aanvragen. Ze krijgt hiervoor zelfs 4 jaar de tijd. Bovendien geldt de verklaring ook voor alle bijkomende donaties die de schenker in de toekomst nog zal doen.   

Welke schenker komt in aanmerking?

De schenker moet:  

  • in dat belastingjaar ten minste evenveel inkomstenbelasting of vermogenswinstbelasting hebben betaald als de liefdadigheidsinstelling aan Gift Aid vraagt  
  • een Gift Aid-verklaring afleggen die de liefdadigheidsinstelling de toestemming geeft om er aanspraak op te maken  

De schenker hoeft dus niet te werken of te wonen in het Verenigd Koninkrijk.  

Welke voorwaarden gelden voor de ontvangende organisatie?

De ontvangende organisatie moet erkend zijn als liefdadigheidsinstelling bij de Charity Commission om aanspraak te kunnen maken op Gift Aid. Cultuurhuizen kunnen daar ook voor in aanmerking komen. 

Als de organisatie een Gift Aid wil claimen, moet ze erkend worden door Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC).  De cultuurorganisatie moet dus een vestiging hebben in het Verenigd Koninkrijk.  

Zijn er voordelen voor de schenker?

Een gemiddelde belastingbetaler in het VK betaalt 20% belasting, het zogenaamde basistarief. Als jouw schenker echter een hoger belastingtarief betaalt, kan die het verschil tussen het hogere tarief en het basistarief op de totale waarde van zijn donatie terugclaimen van de overheid.

Stel

Jouw schenker betaalt 40% belastingen en doet een gift van € 100 met een Gift Aid verklaring. 

  • Voordeel voor de organisatie: €100 donatie + €25 Gift Aid. Totale waarde van de schenking wordt €125.  
  • Voordeel voor de schenker:  €25 of 20%* aan belastingen terug te claimen op de totale waarde van €125.  

*40% belastingtarief  - 20% basis belastingtarief = 20%  

Zowel liefdadigheidsinstelling als schenker kunnen via Gift Aid fiscale voordelen krijgen.

Ook voor Belgische cultuurhuizen?

Heb je regelmatig contact met andere cultuurhuizen in het VK? Zijn er vaak uitwisselingen? Heb je mogelijk schenkers die belastingplichtig zijn in het VK? (expats, contacten in het buitenland, studenten, ...)

Dan is het misschien interessant om een vestiging op te starten in het Verenigd Koninkrijk.  

 

Wil je meer weten over Gift Aid, aarzel niet om een afspraak te maken met Barry of met één van onze consulenten om eens te kijken of  Gift Aid voor jouw situatie interessant kan zijn.