In onze reeks ‘Geven aan Cultuur’ bekijken we een aantal succesvolle ‘geef-formules’ die onze buurlanden aanbieden en waarvan sommigen onder ons zelf gebruik van kunnen maken. Hier bespreken we het Prins Bernhard Cultuurfonds uit Nederland.

Naast eigen inkomsten uit verkoop, sponsoring en subsidies, zijn er een heel aantal andere manieren om jouw organisatie te financieren. Een diversiteit aan geldbronnen kan jouw project helpen waarmaken. Je kan gebruik maken van kredieten of je kan op zoek naar geld dat je niet moet teruggeven. 

Bij onze Noorderburen komt een groot aandeel van de financiering van kunst en cultuur van fondsen. Deze fondsen hebben elk eigen specifieke kenmerken en doelstellingen.  

Wat is een fonds?

Er bestaan heel veel verschillende soorten fondsen of filantropische stichtingen. Deze stichtingen of fondsen zetten financiële middelen in voor een maatschappelijk doel. De financiële steun kan een gift of donatie zijn, maar kan ook in de vorm van leningen of garantiestelling. Een fonds die zich inzet voor kunst en cultuur is een cultuurfonds.  

Waarvoor kan je een fonds benaderen?

Fondsen hebben heel uiteenlopende doelstellingen en kenmerken. Fondsen ondersteunen de projecten die overeenkomen met deze doelstellingen. Als jouw activiteit aansluit bij het maatschappelijk doel van een bepaalde stichting of fonds, dan kan er een match zijn om samen te werken.

Waar vind je fondsen?

In onze kennisbank staat er een lijst van fondsen die relevant zijn voor de cultuursector. Maar in België bestaan er om en bij de 2000 filantropische stichtingen. Het is niet mogelijk ze allemaal op te lijsten. Beschouw deze lijst dus als een inspiratiebron, maar ga zeker ook verder zoeken.  

Ken je zelf nog nuttige fondsen die niet in de lijst voorkomen? Laat het ons weten zodat we kunnen aanvullen! 

Prins Bernhard Cultuurfonds

Fondsen spelen een belangrijke rol bij de financiering van de Nederlandse cultuursector. Een belangrijk fonds is het 80-jarig Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit fonds beheert verschillende fondsen op naam* en geefkringen*.  

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen samen om cultuur en natuur te steunen. Dit doet ze door particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig bij te staan met advies over filantropie.   

Dit jaar startte het Cultuurfonds een grootschalige campagne om duizenden makers in de cultuursector, getroffen door de coronacrisis, te steunen: ‘Houd cultuur levend’.  In haar gewone werking ondersteunt ze cultuur door het uitgeven van beurzen, fondsen, prijzen en opdrachten. 

*Fondsen op Naam? 

Particulieren, bedrijven en loterijen kunnen een eigen fonds op naam onderbrengen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds met een eigen specifiek doel. Prins Bernhard Cultuurfonds beheert dit fonds, waardoor de mecenas zich minder moet bezighouden met de administratie en het goed bestuur. Binnen het Cultuurfonds zijn er zo’n 450 cultuurfondsen op naam.  Als organisatie dien je een aanvraag in bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds bekijkt daarna welk fonds op naam het best matcht met jouw project.   

*Geefkringen?

En geefkring is een vorm van collectief mecenaat. Een groep vrienden of een groep bedrijven die rond een bepaald cultureel thema geld wil inzamelen kan zich verenigen in een geefkring. 

Zo bestaat er de geefkring het Jong Mecenaat. Dit fonds wordt gefinancierd door een nieuwe generatie jonge mecenassen die samen bijzondere projecten ondersteunt.  

Het Mokums Mecenaat is een geefkring die kunst en cultuur in de Amsterdamse binnenstad wil ondersteunen.  

Kan ik/mijn organisatie beroep doen op het Prins Bernhard Cultuurfonds? 

Stichtingen en verenigingen die staan ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel kunnen een aanvraag doen voor projecten met een algemeen publiek belang die plaatsvinden in Nederland.

Projecten die gedeeltelijk in Nederland en België plaatsvinden, komen ook in aanmerking. In dit geval moet een Nederlands rechtspersoon dan mee de aanvraag indienen. Er kan enkel voor het gedeelte van de activiteiten die in Nederland plaatsvinden geld worden aangevraagd.

Projecten of activiteiten rond beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater en film, natuur, wetenschap of buurtcultuur komen in aanmerking. Ook individuen, zoals jonge kunstenaars, kunnen een aanvraag doen.