We kunnen er niet omheen. Het coronavirus heeft een enorme impact op onze samenleving. Hier verzamelen we relevante en correcte informatie voor individuen, organisaties en ondernemingen in de cultuursector.

Specifieke informatie voor de cultuursector

De federale overheid nam ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Evenementen worden afgelast en de horeca wordt gesloten. Dit heeft uiteraard verstrekkende gevolgen voor de cultuursector.

Coronalijn ☎️

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 10u tot 18u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .

Webinars

Op maandag 6 april organiseren we een webinar over de kredietmaatregelen tijdens de coronacrisis

Tijdens deze coronacrisis hebben heel wat organisaties, ondernemingen en particulieren het moeilijk om de kosten te betalen. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen die daarbij kunnen helpen: o.a. de uitbreiding van de PMV waarborgregeling, uitstel voor hypothecaire leningen en het garantiefonds van 50 miljard. Concreet:

 • Kan je je woninglening zomaar opschorten?
 • Wat is het overbruggingskrediet?
 • Kan je in deze tijden nog een bijkomend krediet aanvragen?

In dit webinar geven we toelichting bij de kredietmaatregelen van de Vlaamse en Federale regering.

 Registreer je hier. 

 

Herbekijk onze webinars over de maatregelen voor zelfstandigen en tijdelijke werkloosheid.

Impact op de cultuursector

De volle impact van de coronacrisis is vandaag niet in te schatten. Een ding is zeker: iedereen zal dit voelen.

Op onze coronalijn komen heel wat vragen en problemen binnen. We stellen, jammergenoeg, vast dat niet iedereen in aanmerking komt voor de steunmaatregelen om het inkomensverlies te beperken. Sommige groepen vallen uit de boot. Bijvoorbeeld:

 • Freelancers die werken met korte arbeidscontracten: als een opdracht wegvalt en er was nog geen arbeidscontract getekend, kunnen ze niet terugvallen op de tijdelijke werkloosheid.
 • Idem als het evenement waarvoor ze in dienst zijn genomen is afgelast of uitgesteld en ze nog niet waren gestart met werken. In het beste geval kunnen ze terugvallen op een gewone werkloosheidsuitkering.
 • Ook voor freelancers die werken als zelfstandige is er niet altijd een oplossing. Als je je activiteit niet onderbreekt, maar veel minder werk en inkomsten hebt, is er geen overbruggingsrecht.
 • Zelfstandigen in bijberoep komen enkel in aanmerking voor het overbruggingsrecht als zij dezelfde bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep betaald hebben.
 • Culturele organisaties die verplicht zijn hun deuren te sluiten, krijgen geen hinderpremie als ze werken met freelancers of vrijwilligers, maar niet minstens één VTE (voltijds equivalente) werknemer in dienst hebben.
 • ...

We nemen deze knelpunten mee in het crisisoverleg dat werd opgestart door de overheid. Daar zitten de verschillende steunpunten uit de sector ook aan tafel. Een eerste stap is het in kaart brengen van de problemen en geleden verliezen. In een tweede fase kunnen concrete maatregelen uitgewerkt worden.

Opleidingen en persoonlijke afspraken

Cultuurloket neemt ook zijn verantwoordelijkheid om een verdere verspreiding van het coronavirus in te perken.

Daarom hebben we beslist om al onze opleidingen en events  tot het einde van de paasvakantie uit te stellen of te annuleren. De persoonlijke afspraken zullen via videocall georganiseerd worden.

Wie ingeschreven is voor een opleiding of een persoonlijke afspraak heeft wordt persoonlijk gecontacteerd.

Informatie voor ondernemers / organisaties (ook vzw's) / werkgevers / zelfstandigen

Op de website van Vlaio vind je heel wat informatie en advies terug voor ondernemers, organisaties (ook vzw's), werkgevers en zelfstandigen.  

Je vindt je er antwoord op vragen zoals:

 • Op welke steunmaatregelen kan ik beroep doen? 
 • Kom ik in aanmerking voor de corona-hinderpremie
 • Wat moet ik als werkgever doen als een medewerker besmet is? 
 • ....

Ontdek alle maatregelen hier. 

Vlaio publiceerde ook een FAQ met de meest gestelde vragen. De antwoorden vind je hier

Algemene info

De overheid heeft een website gemaakt waar algemene info voor burgers verzameld is. 

Je vindt er een antwoord op vragen zoals:

 • Wat moet ik doen als ik denk dat ik besmet ben? 
 • Mag ik nog op reis gaan? 
 • Hoe kan ik besmetting voorkomen? 
 • ...