In 2020 besloot Greet Teunkens om de fondsenwerving van cultuurhuis De Warande anders aan te pakken. Het mocht uitgebreider, meer toegespitst op uitwisseling en met een accent op maatschappelijke relevantie. Maar hoe?

Als assistente van de tweekoppige directie van cultuurhuis De Warande in Turnhout is Greet Teunkens onder meer verantwoordelijk voor de coördinatie van het zakelijke netwerk en de fondsenwerving. ‘De Warande heeft een vijftal trouwe sponsors op wie we al meer dan tien jaar kunnen rekenen’, vertelt ze. ‘Het zijn sponsors in de klassieke zin van het woord: ze stellen een som geld tegenover een aantal theatertickets voor hun werknemers of klanten.’ Helemaal prima, en voor sommige partners hoeft het ook niet anders of meer te zijn. Maar de cultuursector en de maatschappij waarin die functioneert veranderen. En dus is het goed om ook fondsenwerving al eens in een ander licht te zien. ‘Fondsenwerving is nu expliciet opgenomen bij de doelen en actiepunten in het nieuwe beleidsplan van De Warande. We willen ons in de toekomst niet enkel op puur financiële partnerschappen toeleggen, maar ook op samenwerking met bedrijven op basis van gemeenschappelijke doelstellingen.’

Handvatten

Het zakelijk netwerk van De Warande moest dus op nieuwe manieren aangesproken en geactiveerd. Maar hoe doe je dat? Om een helder antwoord op haar vragen te krijgen, volgde Greet Teunkens de Expeditie Cultuurwerkers, een vorming van Cultuurloket en Fundraisers Alliance Belgium (FAB). ‘Die vorming heeft me veel gebracht. Ik was na elke sessie ook altijd heel moe, omdat ik zozeer had zitten opletten en noteren’, zegt ze. ‘Het was veel informatie om te verwerken, maar ik kreeg er echt een aantal belangrijke handvatten aangereikt waarmee ik meteen aan de slag kon.’

Begin met in kaart te brengen wat je al hebt: is er een basis om van te vertrekken of begin je van nul? Waar sta je en hoe raak je uit de startblokken? Greet Teunkens: ‘Zo kregen we de tip om onze bestaande contacten in kaart te brengen. Dat schept niet alleen duidelijkheid voor jezelf, maar ook collega’s kunnen er gebruik van maken. Wie is je contactpersoon? Welke afspraken hebben jullie gemaakt? Wanneer was het laatste contact? Heb je al een datum voor een volgend? Welke vragen kwamen er? Waar zijn zij zoal mee bezig? Van elk bestaand contact heb ik nu zo’n handig document. Samen vormden ze de start van mijn actieplan. Vertrekken vanuit ‘warme’ contacten geeft je ook een voorsprong: de drempel is er lager dan bij bedrijven die je nog totaal niet kent.’

Betrokkenheid

‘We zitten in de beginfase van dit nieuwe proces’, legt Greet Teunkens uit. ‘Daarom bespreek ik de vorderingen nu wekelijks met de directie. Ook de voorzitter van De Warande is erg betrokken en komt zelf geregeld met tips en ideeën.’ Betrokkenheid van het bestuur en het voltallige team is cruciaal om een gefundeerd en maatschappelijk relevant plan rond extra financiering meer kansen te geven. ‘Zo werkt een netwerk tenslotte: iemand van het directiecomité kent een bedrijf dat met interessante dingen bezig is. Een bestuurslid heeft weet van een onderneming die enkele belangrijke waarden met De Warande deelt. Een staflid kent dan weer een bedrijfsleider met uitgesproken culturele interesses. Of ik pitch een idee en een collega krijgt een ingeving vanuit het eigen perspectief of netwerk. Zo kan heel het team de financieringsideeën voeden. Communicatie is op alle niveaus belangrijk. In de toekomst wil ik er nog meer op inzetten.’

Blijven proberen

Wie bezig is met fondsenwerving mag niet verwachten dat zijn of haar ideeën in een vingerknip realiseerbaar zijn. ‘Helaas niet, nee’, lacht Greet Teunkens. ‘Je legt heel veel contacten voor er iets concreets uit de bus komt. Daarom is opvolging ook zo belangrijk. Je moet je contacten warm houden. Zeker in coronatijden was het voor bedrijven evenmin duidelijk hoe de budgetten zouden liggen, dus dan weet je dat je moet afwachten. Maar intussen is het altijd goed om te weten waar je contacten zoal mee bezig zijn.’ 

In absolute cijfers kan Greet Teunkens op dit moment nog niet uitdrukken of haar inspanningen voldoende terugverdiend worden. ‘Momenteel stop ik er veel tijd en energie in, terwijl er nog niet echt iets op de rekening is gekomen’, stelt ze. ‘Fondsenwerving vraagt in deze fase vooral veel investering, en je moet het die tijd ook echt geven als je wil dat het opzet slaagt. Maar de contacten en engagementen die in deze fase gesmeed worden zijn absoluut waardevol. Hoe meer je erin investeert, hoe groter de kans dat ze zich later zullen vertalen in samenwerking en financiële middelen.’

Maatschappelijke rol

Greet Teunkens merkt bij de bedrijven een opvallende mindshift op, die de cultuursector en de ondernemerswereld vanzelf wat dichter bij elkaar kan brengen. ‘Bedrijven zijn vandaag veel meer bezig met hun maatschappelijke rol dan enkele jaren geleden. Duurzaamheid is bijvoorbeeld iets wat velen nu duidelijk in hun missie, visie en doelstellingen plaatsen. Ook het welzijn van werknemers staat vaak hoog op de agenda. Wij willen natuurlijk graag dat ze De Warande als een potentiële partner zien om zulke doelstellingen te verwezenlijken. Er zijn verscheidene manieren waarop we rond zulke thema’s kunnen samenwerken.’

Ze geeft een paar voorbeelden. ‘Veel bedrijven merken dat de moraal van hun personeel door corona soms laag zit, en dat er veel behoefte is aan meer sociaal contact. Cultuur kan daarin een rol spelen, ook dat is bekend. Collega’s kunnen bijvoorbeeld samen naar een voorstelling komen, waar nadien nog een extra activiteit aan gekoppeld wordt. Over zulke dingen kunnen we praten. What’s in it for you, what’s in it for me? Dat zijn heel andere gesprekken dan bij een klassieke sponsordeal.’ 

Of wat als je ontdekt dat een bedrijf in de regio druk bezig is met uitgerekend dat ene sociale thema dat de kernopdracht is van een van je bestaande partners? Dan kun je het gesprek aangaan, en eventueel een specifieke samenwerking met zijn drieën zoeken, waarvan iedereen uiteindelijk beter wordt. ‘Zo zet je telkens een stapje verder.’

Hoopvol

‘Fondsenwerving kost tijd, energie en geduld. Maar ik geloof er vast in dat het beloond zal worden. Het is de ultieme droom dat bedrijven op een dag automatisch aan De Warande zullen denken als mogelijke partner, en zij ook naar ons zullen stappen voor samenwerkingen.’

 

Schrijf je in voor de Expeditie Cultuurwervers 2022

Onze huidige Expeditie Cultuurwervers vindt plaats tussen 25 januari en 29 maart 2022. Ga voor meer info en inschrijven naar onze opleidingspagina: klik hier.