Door de coronacrisis zijn heel wat opdrachten geannuleerd. Wat als je als organisatie toch een "vrijwillige" bijdrage wenst te betalen aan artiesten, kunstenaars (of anderen) terwijl er geen prestaties zijn geleverd?

Hoe betaal je zo een bijdrage op een correcte manier? In dit artikel overlopen we een aantal mogelijkheden:

 • betaling van een schadevergoeding
 • betaling n.a.v. een bestaande overeenkomst die niet kon worden nageleefd
 • betaling aan kunstenaar en artiest (of andere) zonder het bestaan van een overeenkomst

Als er een uitbetaling gebeurt moet je met een aantal zaken rekening houden.

Ten eerste moet er rekening worden gehouden met het standpunt: 

 1. van de uitbetaler (organisatie)
 2. van de genieter (kunstenaar, artiest of andere)

Ten tweede moet je kijken naar de gevolgen op het vlak van:

 1. directe belastingen 
 2. btw 
   

 

Betaling van een schadevergoeding

In de sector wordt momenteel vaak gebruik gemaakt van het betalen van een schadevergoeding aan de artiest, kunstenaar of andere. Maar is dat wel juridisch correct? 

Om een schadevergoeding te kunnen uitbetalen moet er sprake zijn van schade en een fout door een van de partijen. Het burgerlijk wetboek stelt dat daartoe aan drie voorwaarden voldaan moet zijn: 

 • er moet sprake zijn van schade, 
 • die is veroorzaakt (het causaal verband),
 • door andermans fout.

Als een opdracht werd geannuleerd omwille van de overheidsmaatregelen dan is er geen sprake van een fout door de opdrachtgever. In dit geval is er een overmachtssituatie. En dus kan er geen schadevergoeding uitbetaald worden. 

 

Bestaat er een overeenkomst?

Heeft de uitvoerder een (mondelinge) overeenkomst met de opdrachtgever omdat er een activiteit gepland stond en wordt er op die basis een (deel van de) som uitbetaald? Dan moet je bij de uitbetaling rekening houden met:
 
Directe belastingen

Genieter: kwalificatie als beroepsmatig inkomen, op te nemen in de omzet, uitreiken van factuur of gelijkaardig stuk.

Verstrekker: aftrekbaarheid als beroepsmatige kost, opstellen van fiches 281.50 of verantwoording d.m.v. factuur.

Btw

Genieter: ontvangen bedrag op te nemen in uitgaande handelingen, maatstaf van heffing en afdragen btw, tenzij vrijstellingsregeling of kleine onderneming.

Verstrekker: aftrekbare btw o.b.v. ontvangen factuur, anders geen gevolg.
 

Bestaat er geen overeenkomst?

Heeft de uitvoerder geen overeenkomst met de opdrachtgever voor een specifieke prestatie omdat er niets gepland stond en wordt er toch een som uitbetaald?

Dan moet je rekening houden met het volgende:

Directe belastingen

Genieter: hij ontvangt een "vrijgevigheid" en zal dit in zijn/haar inkomsten moeten opnemen alsof het een beroepsinkomen was. Want er bestaat een link tussen de uitbetaling en de beroepsactiviteit. 

Verstrekker: aftrekbaar als gift, liberaliteit, voor de zekerheid te verantwoorden met een fiche 281.50 
 
BTW

Genieter: geen btw verschuldigd wegens geen tegenprestatie (Tolsma-arrest)

Verstrekker: geen btw gevolgen.
 

Coronalijn ☎️

Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 10u tot 18u.