In het kader van onze inspiratieweek over prijszetting, interviewde journalist Marijn Lems vijf cultuurwerkers over hoe ze hun prijs bepalen.

Vicky Bogaert – visueel ontwerper, kunstdocent

"Mijn hoofdonderneming is The Untold, dat is mijn ontwerpbedrijf. Ik maak visuele totaalconcepten voor organisaties en kunstenaars, visual branding, foto, video, illustratie en animatie. Daarnaast maak ik ook video’s in opdracht: aftermovies, animatievideo’s, van alles."

"Tijdens de eerste coronalockdown ben ik daarnaast gestart met In de Wonderkamer, een creatieve studio waar ik online kunstcursussen geef aan kinderen en volwassenen. Mijn drijfveer daarbij is dat ik een plek wil creëren die ik als kind zelf graag had gehad, waar het anders zijn gevierd wordt en de verbeeldingskracht de dienst uitmaakt. Via werk en biografieën van beroemde kunstenaars daag ik de deelnemers uit om de creativiteit en kunstzinnigheid in zichzelf de vrije loop te laten. Creativiteit is niet meetbaar en komt op school daarom minder aan bod, maar het is een vaardigheid die iedereen in zich heeft en goed kan gebruiken."

© Vicky Bogaert

"Mijn ambitie is om de kunsteducatiepoot van mijn praktijk verder te ontwikkelen en de meer commerciële opdrachten langzaam af te bouwen. Daarvoor wil ik met In de Wonderkamer ook educatieprojecten op maat maken voor musea of andere culturele instellingen."

Hoe verloopt de geldstroom van je opdrachtgever of klant naar jou? 

"Ik factureer rechtstreeks via mijn ondernemingen (The Untold en In De Wonderkamer) aan mijn opdrachtgevers en de deelnemers aan de cursussen."

Hoeveel tijd spendeer je gemiddeld per week aan je werkzaamheden? 

"Aan mijn opdrachten via The Untold ben ik gemiddeld dertig uur per week kwijt, en voor In de Wonderkamer ben ik zo’n zes uur per week bezig. Tijdens de lockdown was dat natuurlijk wel anders, omdat ik toen minder opdrachten had en In de Wonderkamer helemaal aan het opzetten was. Daarnaast run ik ook een opvang voor dieren die uit huis zijn geplaatst – ik heb op dit moment zeven schapen, drie pony’s, een paard, drie hennen, een haan, zeven kleine varkens, drie honden en driekatten. Dat kost meer geld dan het oplevert, ik steek er mijn spaargeld ook in. Daarmee ben ik gemiddeld 15 uur per week zoet."

Welke prijs vraag je voor je werk en hoe heb je die bepaald? 

"Bij iedere opdracht maak ik een inschatting van het aantal uren dat ik eraan zal besteden, en stel dan een fee voor op basis van een uurprijs van 70 euro bruto (excl. btw) (voor foto/video/animatie) of 60 euro bruto (excl. btw) (voor illustratie en grafisch ontwerp). Daar komen de materiaalkosten nog bovenop."

Tip van onze consulent

Om misverstanden te voorkomen, vermeld je duidelijk in je offerte of je prijs exclusief of inclusief btw is. Ben je vrijgesteld van btw? Lees hoe je je factuur moet opmaken.

"Ik wil in de toekomst dezelfde prijzen hanteren voor mijn educatieve opdrachten via In de Wonderkamer, bijvoorbeeld als ik voor een museum een ruimte inricht of als ik een online educatieprogramma samenstel. Ik maak in mijn offerte geen onderscheid tussen commerciële en non-profit instellingen, maar ik houd wel wat ruimte voor onderhandeling bij die laatste."

"Ik heb die prijzen bepaald naar aanleiding van een traject bij prijszetting.be. Dat bedrijf houdt zich bezig met het helpen van zelfstandig ondernemers. Je berekent wat je gemiddelde kosten zijn per maand, hoeveel uur je wilt of kunt werken en wat je wilt verdienen, en er wordt gekeken naar wat een marktconforme prijs is voor de diensten die je aanbiedt."

Tip van onze consulent

Evalueer tijdig je prijszetting. Om de zoveel tijd mag je jezelf de vraag stellen: zit mijn kostenstructuur nog hetzelfde in elkaar? Denk maar aan stijgende energieprijzen.

"Voor de cursussen die ik bij In de Wonderkamer aanbiedt, vraag ik een eenmalige prijs om deel te nemen. Bij het eerste programma voor kleuters was dat 9 euro (incl. btw) voor het hele pakket, voor iets oudere kinderen werd het 29 euro (incl. btw) en voor volwassenen was het de eerste keer 99 euro (incl. btw) en de tweede keer 149 euro (incl. btw) (omdat daar live Zoomsessies aan waren verbonden, naast de opgenomen filmpjes). Ik heb die prijzen bepaald op basis van wat ik dacht dat betaalbaar was voor de deelnemers, na overleg met vrienden en familie. Bovendien zag ik een vergelijkbaar initiatief in de VS waar dezelfde prijzen gehanteerd werden. Het staat niet in verhouding tot de uren die ik erin heb gestopt, maar ik wil een breed publiek kunnen bereiken en geen obstakels voor arme gezinnen opwerpen."

Tip van onze consulent

Je hoeft niet voor elke klant dezelfde prijszetting toe te passen. Eens je je kosten in kaart hebt gebracht, weet je je basistarief (zie ons stappenplan). Je kan dan je klanten de keuze laten om te kiezen voor het basis-, het reductie- of een extratarief. Communiceer dan duidelijk dat het basistarief het tarief is dat de kosten dekt. Dat het reductietarief er is voor wie het minder breed heeft. En het extratarief er is voor wie je workshop wil betaalbaar maken voor anderen. Lees meer over prijszetting strategieën.

Ontvang je ook auteursrechten of royalties voor je werk? 

"Nee, dat speelt in mijn werk eigenlijk geen rol."

Tip van onze consulent

Als je een werk voor iemand maakt en die persoon wil dat werk gebruiken (bv. foto's of een film delen met anderen, een logo op een website tonen ...), dan is het altijd nuttig dat je je voor een deel in auteursrechten laat uitbetalen. Dat bedrag wordt dan minder zwaar belast. Lees er hier meer over.

Regel je de financiële kant van je praktijk helemaal zelf of heb je daar hulp bij? 

"Ik heb een boekhouder die de financiële administratie doet, maar de onderhandelingen over de fees en andere zakelijke besluiten doe ik zelf."

Ben je tevreden over je prijszetting? Hoe denk je dat die zich in de toekomst zou moeten ontwikkelen? 

"Ik denk dat de prijs voor commerciële instellingen wel wat omhoog kan. Laatst zei een opdrachtgever dat ik gerust het dubbele had kunnen vragen."

Tip van onze consulent

Durf te vragen en leer je doelgroep beter kennen. Wat vindt de opdrachtgever een meerwaarde aan je werk? Waarom zou die meer willen betalen? Door hierover in gesprek te gaan leer je je waarde naar de buitenwereld toe beter kennen. Lees meer.

"In de toekomst wil ik me steeds meer op In de Wonderkamer richten en minder op The Untold, maar als dat niet mogelijk blijkt, wil ik me bij The Untold vooral op grotere opdrachten richten. Dat is bevredigender omdat ik dan ergens helemaal kan induiken. Dan kan ik wellicht hogere prijzen bij The Untold vragen dan bij In de Wonderkamer, omdat commerciële bedrijven over het algemeen toch grotere budgetten hebben dan kunstinstellingen."

Overzicht: inkomsten en uitgaven

Info

Onze consulent Justien schreef een aantal reflecties bij de interviews.