Verdien je als werknemer of ambtenaar minder dan 2.500 euro bruto per maand? Dan kan je recht hebben op een premie die tot 600 euro per jaar kan bedragen.

De Vlaamse regering wil mensen die werken maar minder verdienen een extra bonus geven en zo de kloof met een werkloosheidsuitkering vergroten. Aan de bonus zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. We lichten het systeem hieronder kort toe.

Wie komt in aanmerking voor de jobbonus?

De jobbonus is er voor werknemers of ambtenaren die minder dan 2.500 euro bruto per maand verdienen. Ook als je met tijdelijke contracten of via interim of SBK’s werkt, kom je in aanmerking. Het bedrag dat je ontvangt hangt wel af van het aantal effectief gewerkte dagen (zie hieronder).
Daarnaast moet je in Vlaanderen je hoofdverblijfplaats hebben en jonger zijn dan 65 jaar. Als je net 65 jaar bent geworden, dan tellen de kwartalen nog mee tot en met het kwartaal waarin je 65 werd.

Hoeveel bedraagt de bonus?

De jobbonus varieert van 0 euro (voor wie 2.500 euro of meer bruto verdient) tot 600 euro (voor wie maximaal 1.800 euro bruto verdient).
De Vlaamse overheid berekent het exacte bedrag, op basis van het aantal dagen dat je effectief gewerkt hebt en op basis van je loon waarop je sociale zekerheidsbijdragen berekend worden. Uitkeringen of dubbel vakantiegeld tellen bijvoorbeeld niet mee. De bonus kan je elk jaar opnieuw krijgen (zolang het systeem blijft bestaan of niet aangepast wordt). Als de berekening leidt tot een bonus van minder dan 20 euro voor een voltijdse werknemer of 10 euro voor een deeltijdse werknemer, dan wordt het niet uitbetaald. De Vlaamse overheid doet die berekeningen en informeert je over het bedrag waarop je recht hebt.

Wat moet je doen?

In principe gebeurt dit automatisch. Je zal eind 2022 een brief van de Vlaamse overheid ontvangen waarop het bedrag van de jobbonus vermeld wordt en waarin je gevraagd zal worden om je rekeningnummer te registreren via Mijn Burgerprofiel. Als je denkt dat het bedrag waarop je recht hebt verkeerd is, dan kan je (online) bezwaar indienen of in beroep gaan bij de rechtbank.

Enkel als je een grensarbeider bent, moet je zelf een aanvraag indienen. Die aanvraag moet je digitaal indienen, maar dat portaal is nog niet actief. Daarover zal je hier meer informatie kunnen terugvinden.

Jobbonus plus voor zelfstandigen

Overweeg je om de sprong naar zelfstandige in hoofdberoep te maken? De Vlaamse regering heeft nu ook een jobbonus plus in het leven geroepen, voor werknemers die minder dan 2.500 euro bruto per maand verdienen en zelfstandigen in bijberoep die de stap zetten naar een zelfstandigenstatuut in hoofdberoep. Voorwaarde is dat je de zelfstandigenactiviteit in hoofdberoep ten vroegste op 1 januari 2022 hebt opgestart en dat je hoofdverblijfplaats (of plaats van vestiging van je onderneming) in Vlaanderen is.

De jobbonus plus bedraagt twee keer 600 euro: de eerste keer krijg je die wanneer je start met ondernemen in hoofdberoep, de tweede keer als je een jaar na je start nog steeds actief bent als zelfstandige in hoofdberoep.

De regels over de jobbonus plus werden goedgekeurd door het Vlaamse Parlement, maar de modaliteiten van dit systeem worden nog verder uitgewerkt. Daarover zal je hier meer kunnen lezen.

Info

Meer informatie lees je hier. Heb je nog vragen over hoe dit nu op jouw situatie van toepassing is? Aarzel niet om ons te contacteren via ons contactformulier.