Kunstenaar Maurizio Cattelan plakte een banaan tegen de muur en noemde zijn werk Comedian. David Datuna peuterde de plakband los en at de banaan op. Hij noemde zijn performance Hungry Artist. Op internet wemelt het ondertussen van foto’s van tegen de muur geplakt fruit en groenten.

Is de banaan van Maurizio Cattelan beschermd door het auteursrecht? Heeft David Dattuna het recht op integriteit van Maurizio Cattelan geschonden? En maken die andere “kunstenaars” zich schuldig aan plagiaat?

Om beschermd te zijn door het auteursrecht,  moet een werk concreet en origineel zijn. Het idee om een banaan tegen een muur te plakken is abstract en dus a priori niet beschermd. De uitvoering kan beschermd zijn, wanneer de auteur daarbij creatieve keuzes maakt. Dat is hier twijfelachtig.

Conclusie: Het is weinig waarschijnlijk dat Comedian een beschermd werk is. Als je zin hebt om bananen of ander fruit tegen de muur te plakken, is de kans klein dat iemand je dat kan verbieden.

Maar je kunt erover discussiëren. Hier vind je een ander standpunt.

Meer weten over auteursrecht?