In navolging van het VIA6-akkoord van 30 maart 2021, waarin vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties en de Vlaamse overheid afspraken maken om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, werd op 8 november 2021 een cao afgesloten die een loonstijging voorschrijft.

De Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) zijn kaderakkoorden op basis waarvan de vertegenwoordigers later cao’s afsluiten. Meer info over deze akkoorden kan je hier vinden.

Op welke organisaties heeft de loonstijging betrekking?

Organisaties die vallen onder PC 329.01 en die door de Vlaamse overheid structureel gesubsidieerd of erkend zijn op basis van de decreten en besluiten die in de cao worden opgesomd (oa. Kunstendecreet, Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk, Cultureel erfgoeddecreet, Amateurkunstendecreet en het Circusdecreet) moeten de loonstijging van 1,1 % toepassen

Als je niet onder het toepassingsgebied valt moet je de loonstijging niet toepassen.

Sociare, de Vlaamse werkgeversfederatie van de socioculturele sector, heeft een handig overzicht gepubliceerd van alle organisaties die onder het toepassingsgebied van de cao vallen. Je kan dit overzicht hier en hier raadplegen. Sociare is het aanspreekpunt voor werkgevers in de socioculturele sector. Zij bieden adviesverlening, belangenbehartiging en opleidingen aan over sociaal-juridische aangelegenheden in de socioculturele sector.
 

Waarop wordt de loonstijging berekend?

De loonstijging heeft betrekking op de brutolonen en op andere loonvoordelen die aan rsz onderworpen zijn in het kader van de arbeidsovereenkomst (zoals bijv. voordelen in natura, overloon, …). Zij wordt berekend op de werkelijke lonen.

De cao heeft retroactief uitwerking vanaf 1 januari 2021 waardoor je als organisatie een achterstallige uitbetaling van de loonstijging zal moeten uitvoeren voor de maanden januari 2021 tot en met november 2021. Alle arbeidsovereenkomsten die sinds 1 januari 2021 lopen of afgesloten werden komen in aanmerking. De Vlaamse overheid zal in het najaar de kosten van deze loonstijging bijpassen. 
 

Kom je in aanmerking als je werkt met een kunstenaarsvisum?

Ook (beeldend) kunstenaars worden soms uitbetaald door organisaties die vallen onder PC 329.01. Enkel indien je via een arbeidsovereenkomst werkt kom je in aanmerking voor de loonstijging. 1bis-overeenkomsten zijn niet onderworpen aan de regeling doordat het arbeidsrecht - waar cao’s onder vallen - niet van toepassing is op deze overeenkomsten.

Organisaties kunnen vrij kiezen om de loonstijging ook op 1bis-overeenkomsten toe te passen. In dat geval is er geen bijpassing van de Vlaamse overheid.

Waar kan je terecht voor bijkomende vragen?

Ben je benieuwd wat deze beslissing concreet voor jouw organisatie betekent? Op de website van Sociare kan je handige info terugvinden over de uitwerking van de cao. Uiteraard kan je bij ons ook steeds terecht met je vragen via ons contactformulier.