In sommige sociale ondernemingen staan de activiteiten op een laag pitje, terwijl het in andere sociale ondernemingen alle hens aan dek is om bijvoorbeeld de zieken te verzorgen. 

Maar je kunt niet zomaar eigen personeel laten werken in een andere onderneming. Om daaraan tegemoet te komen, hebben de werkgevers en werknemers uit de socialprofitsectoren een “Kaderakkoord in geval van uitlening van werknemers tijdens de uitzonderlijke omstandigheden van de huidige coronacrisis” gesloten, met praktische afspraken voor werknemers die - op vrijwillige basis – werken voor andere ondernemingen.

Werkgevers die langdurig werkzoekenden aanwerven, kunnen van de Vlaamse overheid een aanwervingspremie krijgen. Bij het bepalen van het bedrag wordt rekening gehouden met de effectieve tewerkstelling. Een Besluit van de Vlaamse Regering voorziet nu de mogelijkheid dat daarvoor rekening gehouden wordt met de tewerkstelling vóór de coronacrisis. Zo worden werkgevers in deze crisisperiode niet bijkomend benadeeld.
 
Meer informatie over de coronamaatregelen voor sociale ondernemingen vind je op de site van Verso, de intersectorale werkgeversorganisatie voor Vlaamse sociale ondernemingen.