In dit artikel delen we graag een aantal nieuwe Europese subsidieregelingen met jullie.

Pilootproject European Heritage Hub

Nieuwe Europese Call Erfgoed

De Europese Commissie heeft onlangs een oproep tot het indienen van voorstellen voor de oprichting van een Europese erfgoedhub gepubliceerd. De bedoeling van de hub is het samenbrengen van belanghebbenden bij het cultureel erfgoed en op die manier te fungeren als belangenbehartigings- en kennisplatform.

De erfgoedhub zal ook de betrokkenheid van de burgers bij het culturele erfgoed van Europa versterken. Daarbij moet de hub er ook voor zorgen dat meer jeugd zich meer betrokken gaat voelen met cultureel erfgoed, tijdens en na het Europees Jaar van de jeugd 2022.

Info en indienen

Deadline voor deze oproep is 18 oktober 2022. Bijkomende informatie in het Nederlands vind je op de website van VLEVA. De volledige oproep kan je lezen op het Funding and Tenders portal.

Culture Moves Europe

Nieuwe Europese subsidieregeling voor kunstenaars en kunstprofessionals

Culture Moves Europe is de naam van het nieuwe mobiliteitsinitiatief, gefinancierd door het Creative Europe-programma van de Europese Unie, dat wordt geleid door het Goethe-Institut. Het ondersteunt de mobiliteit van kunstenaars en cultuurwerkers uit alle landen die deelnemen aan Creative Europe.

De oproepen zijn gericht aan kunstenaars en cultuurwerkers uit alle sectoren, met uitzondering van de audiovisuele sector. Meer bepaald gaat het om: muziek, architectuur, cultureel erfgoed, design, literaire vertaling, beeldende kunsten en podiumkunsten.

De actie loopt tot juli 2025. In totaal is er 21 miljoen euro beschikbaar om: 

  • naar het buitenland te gaan voor professionele ontwikkeling of internationale samenwerkingsverbanden 
  • te coproduceren 
  • te co-creëren 
  • hun werken aan een nieuw publiek te presenteren

Info

Op 10 oktober 2022, van 16u00 tot 18u00 vindt een hybride startevent plaats. Praktische informatie volgt snel en zal via onze nieuwsbrief en de nieuwsbrief van Creative Desk Europe worden gedeeld. 

Laat je inspireren

Wil je meer te weten komen over Europese subsidies? Op 30 november 2022 organiseren we in samenwerking met VLEVA, Creative Europe Desk Vlaanderen en Kunstenpunt een EU-subsidiedag voor de cultuursector in Vlaanderen. Schrijf je in en laat je inspireren.