Als werknemers hun eigen wagen gebruiken bij verplaatsingen in opdracht van hun werkgever, krijgen zij een kostenvergoeding. 

De werkgever kan kiezen om de werkelijke kosten te vergoeden of gebruik te maken van een forfait. Verplaatsingskosten worden niet als loon beschouwd voor zover het bedrag niet hoger is dan wat de fiscus aanvaardt als maximale kostenvergoeding voor federale ambtenaren. 

In een omzendbrief van 12 juni werd een nieuwe kilometervergoeding voor vervoer met de wagen gepubliceerd. Vanaf 1 juli 2020 tot 30 juni 2021 bedraagt de kilometervergoeding 0,3542 euro per kilometer. De kilometervergoeding wordt elk jaar geïndexeerd op 1 juli. Normaal gezien stijgt de vergoeding jaarlijks maar dit jaar is er sprake van een daling. Tot 30 juni 2020 was de kilometervergoeding gelijk aan 0,3653 euro per kilometer. De daling van de maximale kilometervergoeding is het gevolg van de verlaagde brandstofprijzen van de afgelopen maanden.

De maximale kostenvergoeding geldt enkel wanneer het aantal jaarlijks afgelegde kilometers niet abnormaal hoog is (max. 24.000 km per jaar).

De maximale kilometervergoeding voor de fiets blijft behouden op 0,24 euro per kilometer. Vanaf 1 juli 2020 wordt een speed pedelec (elektrische fiets) ook gelijkgesteld voor de fietsvergoeding. 
 

Info

Vrijwilligers kunnen een forfaitaire vrijwilligersvergoeding combineren met een kostenvergoeding voor hun afgelegde kilometers met de wagen tot maximaal 2.000 kilometer per jaar.