De COVID-19-crisis heeft de culturele en creatieve sectoren bijzonder hard getroffen maar heeft ons ook op het vlak van onderwijs en opleiding voor een aantal uitdagingen geplaatst.

De Europese Commissie heeft op 25 augustus 2020 voor Erasmus+ 2 nieuwe oproepen gepubliceerd voor de oproepronde 2020.

Partnerschappen voor de ontwikkeling van vaardigheden en inclusie door middel van creativiteit en kunst

Hiermee wil men de ontwikkeling van vaardigheden en competenties die de creativiteit versterken, verbeteren. Zo kunnen deze projecten bijdragen tot het herstelvermogen van de culturele en creatieve sectoren. Deze partnerschappen voor creativiteit hebben als doel om zowel formeel als niet-formeel onderwijs te verbinden met organisaties uit de creatieve en culturele sector.  

De projectaanvragen moeten passen binnen de sectorspecifieke prioriteiten voor Jeugd zoals genoemd in de Erasmus+-Programmagids. Ben je niet zeker of jouw project hiervoor in aanmerking komt of ben je op zoek naar een partnerschap: stel al je vragen aan Kevin of Mauro van JINT
 

Partnerschappen voor digitale onderwijsgereedheid

De huidige COVID-19-crisis heeft de behoefte aan modernisering en digitale transformatie van de onderwijs- en opleidingsstelsels in heel Europa sterk versneld. Het doel is de onderwijs- en opleidingsinstellingen beter in staat te stellen om digitaal onderwijs van hoge kwaliteit en inclusief te bieden. 

Wie kan participeren of indienen?

Om het even welke organisatie (jongerenorganisatie, socio-culturele organisatie, onderneming, onderwijsinstelling, …) kan aan dergelijk partnerschap participeren, hetzij als coördinator of als partner. Belangrijk is wel dat deze organisatie een duidelijke en relevante rol heeft in het project, die ertoe bijdraagt om de doelstellingen van het project te verwezenlijken.

Verder moet zo’n organisatie een formeel statuut hebben (een feitelijke vereniging heeft dit bv niet) zodat ze contracten kan aangaan. In dit document vind je meer details.

Deadline

De aanvraagformulieren staan binnenkort online. De deadline van de call is 29 oktober 2020 om 12u. 

Meer info

Meer info over de doelstellingen, prioriteiten, beoordelingscriteria etc… van deze 2 oproepen vind je in  de programmagids en bij Epos en bij JINT.

Noteer alvast deze twee online informatiesessies in je agenda

  • 10 september 2020 (14:00u - 15:30u) : partnerschappen voor “Creativity”
  • 11 september 2020 (14:00u - 15:30u) : partnerschappen voor “Digital Education Readiness

Schrijf je in via dit online inschrijvingsformulier.
De inschrijvingen worden afgesloten op dinsdag 8 september 2020.