Je gebruikt een foto op je website, zonder dat je daarvoor toelating gevraagd hebt. En je krijgt een bericht van Permission Machine, met vriendelijk verzoek auteursrechten te betalen, verhoogd met een schadevergoeding wegens inbreuk op de rechten van de fotograaf. Moet je daar dan op ingaan? 

Het hangt ervan af.

Als de foto origineel is, heb je toelating nodig om de foto te gebruiken, bijvoorbeeld op je website. Tenzij de fotograaf overleden is vóór 1 januari 1950, want dan is het auteursrecht verstreken sinds 1 januari 2020. Of tenzij je je kunt beroepen op een wettelijke uitzondering.

Hierna een stappenplan dat je kunt volgen:

  1. Vragen aan Permission Machine om aan te tonen dat de fotograaf hen gemandateerd heeft om zijn auteursrechten te innen.
  2. Een foto is beschermd als hij origineel is, dat wil zeggen dat de fotograaf creatieve keuzes gemaakt heeft, bijvoorbeeld wat betreft de compositie, de invalshoek, de kadrering of de belichting. Indien de originaliteit niet voor de hand ligt, kun je aan Permission Machine vragen om uit te leggen welke creatieve keuzes de fotograaf gemaakt heeft.
  3. Nakijken of de fotograaf overleden is vóór 1 januari 1950. In dat geval zijn zijn foto’s in het publiek domein sinds 1 januari 2020.
  4. Nakijken of er een wettelijke uitzondering van toepassing is (citaatrecht (in het kader van kritiek, polemiek, recensie, onderwijs of wetenschappelijke werken), actualiteitsverslaggeving, …).
  5. Onderhandelen over een redelijke vergoeding. 
  6. Ons eventueel contacteren voor advies.

Meer informatie over het gebruik van foto’s en ander beschermd werk, vind je in onze kennisbank onder het thema beschermd werk gebruiken

Creative Commons

Fotografen (en andere auteurs en artiesten) kunnen een vrije licentie geven, waarmee ze iedereen toelating geven foto’s of andere werken te kopiëren en publiek mee te delen, zoals een Creative Commons-licentie

Als je een foto die vrijgegeven is onder een dergelijke licentie wil gebruiken, kijk dan goed na welke de voorwaarden zijn. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de licentie enkel geldt voor niet-commercieel gebruik. En zorg dat je een bewijs hebt, bijvoorbeeld een kopie van de webpagina met de licentie.

Kijk ook uit als je een foto gebruikt waarop een kunstwerk te zien is, of mensen. In dat geval heb je eventueel ook de toelating nodig van de auteur van dat kunstwerk of van de mensen op de foto, terwijl waarschijnlijk enkel de fotograaf de vrije licentie gegeven heeft.