Wat?

De minister van Cultuur lanceert een nieuwe subsidielijn om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. Dit nieuwe instrument biedt amateurkunstenaars en amateurkunstenverenigingen financiële ondersteuning bij projecten die hun talenten stimuleren. Het kan gaan om projecten die hun artistieke talenten een boost geven, maar ook om projecten die hun competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen, zoals promotiewerking, publiekswerking, enzovoort. 

Daarnaast wil het reglement ook de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs of de professionele kunstensector te stimuleren. De samenwerking met die sectoren kan een belangrijke stimulans zijn voor talentontwikkeling in de amateurkunstensector.

Meer info:

Voor wie?

Je kunt een project opzetten in een van de volgende kunstdisciplines

 • muziek
 • dans
 • theater
 • beeldende kunsten
 • fotografie, film en mediakunst
 • schrijven en woord
 • circuskunsten

De projectsubsidie is bedoeld voor:

 • individuele amateurkunstenaars: je hebt je woonplaats in Vlaanderen of Brussel;
 • amateurkunstenverengingen: je vereniging of stichting heeft rechtspersoonlijkheid en een maatschappelijke zetel in Vlaanderen of Brussel.

Je kunt deze subsidie niet aanvragen als:

 • jouw project al bezig is op het moment van je subsidieaanvraag;
 • jouw project al een subsidie ontvangt van de Vlaamse overheid;
 • je als organisatie al een werkingssubsidie ontvangt in het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Ben je nog niet zeker of jouw project in aanmerking komt voor een subsidie? Bekijk dan zeker ook het overzicht van veelgestelde vragen. 

Cri­te­ria subsidieaanvraag?

De subsidieaanvragen worden aan de volgende beoordelingscriteria getoetst:

 1. Hoe draagt het project bij tot de ontwikkeling van de artistieke of omkaderende competenties van de belanghebbende(n)?
 2. Is er sprake van een projectmatige aanpak op het vlak van timing, planning, begroting?
 3. Hoe ze het project in op nazorg na afloop? Hoe wordt op een duurzame manier verder gewerkt met de resultaten van het project?

Werk je voor je project samen met andere partners? Dan beoordelen we ook de inhoudelijke meerwaarde van dat samenwerkingsverband.  In je digitale aanvraagdossier moet je die partners vermelden en ook die meerwaarde duidelijk aantonen. Lees er meer over in het overzicht van veelgestelde vragen.

Je bent niet verplicht om een samenwerking aan te gaan, maar het kan wel nuttig zijn. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met een (amateur)kunstenorganisatie, een cultuureducatieve organisatie, een lokale kunstacademie of lokale vereniging. 

Hoe aanvragen?

Dien je aanvraag in via de webapplicatie KIOSK. In KIOSK moet je ook de projectbegroting als apart document opladen.

De deadline voor de eerste indienronde is 15 september 2021.

Interessant bij jouw aanvraag

Projectsubsidies voor talentontwikkeling worden toegekend voor een periode van maximaal 2 jaar. Een project waarvoor je op 15 september 2021 een aanvraag indient, begint ten vroegste op 1 januari 2022 en eindigt ten laatste twee jaar na de start van het project. Een gesubsidieerd project kan ook minder lang duren. Raadpleeg het overzicht van veelgestelde vragen voor meer informatie.

Je kunt verschillende keren een projectsubsidie aanvragen, maar er moet steeds een periode van 12 maanden liggen tussen de einddatum van een al goedgekeurd project en de startdatum van een nieuw project.

Het maximale subsidiebedrag is 10.000 euro per project.

Vragen?

Ga voor meer info naar de website van het Departement CJM of schrijf je in voor de infosessie op 17 augustus.