Dit stappenplan vormt een handige leidraad voor cultuurwerkers die een eerste uitkeringsaanvraag doen.

Als kunstenaar of cultuurwerker kan je na afloop van een artistiek of cultureel project of tijdens creatiemomenten geconfronteerd worden met periodes waarin je niet gedekt bent door een overeenkomst. Om deze periode zonder inkomsten te overbruggen kan je beroep doen op een uitkering binnen de sociale zekerheid.

Sinds 1 oktober 2022 kan je je rechten laten gelden binnen een kunstwerkuitkering. Als je al genoot van de voordeelregels in het ‘kunstenaarsstatuut’ (de neutralisering), krijg je deze uitkering automatisch. Zo niet moet je een aanvraag indienen bij een uitbetalingsinstelling.

Opgelet!

Voor de periode van 1 oktober 2022 tot de oprichting van de Kunstwerkcommissie (voorlopig 1 januari 2024) zitten we in een overgangsperiode. Van zodra de Kunstwerkcommissie is opgericht, zal je over een kunstwerkattest plus of starter moeten beschikken om recht te hebben op een kunstwerkuitkering. Als je over een kunstwerkuitkering beschikt in de overgangsperiode, dan zal je automatisch een kunstwerkattest plus ontvangen.

Om cultuurwerkers hierbij een handvat aan te reiken van de stappen die zij moeten ondernemen om hun rechten te laten gelden, hebben we in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen (HVW, ACV en ABVV), Kunstenpunt, SOTA en oKo dit stappenplan uitgewerkt.

Het stappenplan richt zich in eerste instantie tot de individuele kunstenaar of cultuurwerker. Voor culturele organisaties en opdrachtgevers reiken we waar nodig aan welke documenten door de werkgever overhandigd dienen te worden (C4).

Download het stappenplan hier: 

Laatst gewijzigd: 02/11/2022 - 15:12

Stappenplan: Uitkeringsaanvragen

Sociale statuten

Tools