• Wat betekent innovatie voor de cultuursector?
  • Hoe verken en bespeel je nieuwe markten en doelgroepen?
  • Hoe ontwikkel je nieuwe verdien- en organisatiemodellen?
  • Hoe creëer je een innovatiecultuur in jouw organisatie of voor jezelf als individu?
  • Wat zouden digitale innovaties voor jouw werk kunnen betekenen?
  • Hoe kan je doelgroepgerichter werken?
  • Zit er ook voor jou toekomst in werken met platformen en hoe kan storytelling wat jij doet versterken?

Deze vragen komen aan bod in het innovatiecoachingstraject van Cultuurloket. 

Wat?

15 organisaties en individuen uit de cultuursector stappen samen met 15 experts uit diverse segmenten van de innovatiesector in een coachingstraject. We leren in dit traject van elkaar zowel als deelnemer, expert of trainer. Samen zetten we stappen in innovatief denken en werken in cultuur. Elke organisatie en individu formuleert eigen leerdoelstellingen en eindigt met een innovatiestrategie op maat

Wanneer?

Het traject start op 9 september en loopt tot half november. Voor de precieze data waarop je beschikbaar moet zijn, check het programma:

Laatst gewijzigd: 13/08/2021 - 11:28

Programma coachingstraject innovatie voor cultuur

Overige

Voor wie?

Om deel te kunnen nemen aan het traject volstaat het dat je als individu of als organisatie professioneel actief bent in de cultuursector. Dit betekent dat je als organisatie minstens rechtspersoonlijkheid hebt (vzw, bv, etc) en als individu kan aantonen dat je al minstens 2 jaar professioneel actief bent (dat kan zowel via interim, SBK of als zelfstandige zijn).  Zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde organisaties en individuen komen in aanmerking. 

Ook experts kunnen instappen in het traject. Heb je expertise in aspecten van ondernemerschap of innovatie en heb je zin een deep dive rond innovatie voor cultuur? Stel je dan zeker kandidaat. Experts die ook als trainer optreden in het traject krijgen hiervoor een vergoeding. 

Je kan alleen deelnemen als je beschikbaar bent voor alle momenten van het programma

Hoe kan ik me kandidaat stellen?

Je stelt je kandidaat via dit online formulier tot en met 27 augustus. Daarin vragen we een beschrijving van wat je vandaag doet en je motivatie om deel te nemen aan dit traject. Je kan alleen deelnemen als je beschikbaar bent voor alle momenten van het programma.

We laten je ten laatste op 2 september weten of je geselecteerd bent. In de selectie van kandidaten streven we naar een goede mix tussen organisaties en individuen, een goede spreiding tussen actoren uit de brede cultuursector, en een mix tussen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde spelers. 

Wat is de kostprijs?

Je deelname aan dit traject is volledig gratis. Let wel: de deelnemers die geselecteerd worden voor dit traject kunnen nadien geen subsidieaanvraag indienen voor het innovatiemechanisme. Je komt dus niet in aanmerking voor de subsidie, maar krijgt in ruil wel een uitgebreid coachingstraject en individuele begeleiding van topexperts in de opmaak van je innovatiestrategie. 

Mag ik meedoen als expert zonder ervaring in de cultuursector?

Zeker!

Ook experts kunnen zich kandidaat stellen via het online formulier. Ben je vandaag al bezig met agile werken, met storytelling, met business model canvas, met technologische innovatie,... en heb je nog weinig of géén ervaring in de cultuursector? Dan is dit een unieke kans om ook jouw expertise in te zetten voor de cultuursector en deze sector van dichtbij te leren kennen in dit interactieve traject. 

Praktische info

De webinars en de individuele coaching gebeuren online en de groepssessies gaan (als de coronamaatregelen het toelaten) fysiek door in Brussel

Voor meer informatie kan je terecht bij innovatietraject@cultuurloket.be.