Met de subsidieoproep Innovatieve Partnerprojecten kunnen culturele organisaties samenwerkingen aangaan met organisaties uit andere sectoren. 

Partnerprojecten openen voor de cultuursector vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren. Culturele organisaties treden uit hun comfortzone en verleggen samen met de partners, uit gekende of ongekende sectoren, hun grenzen.

De projectsubsidie loopt maximaal drie jaar en bedraagt maximaal 80.000 euro per project. De minister beoogt zo een subsidie van ongeveer 25.000 euro per jaar. Het betrokken project mag geen dubbele subsidiëring genieten. De eigen inbreng van de niet-culturele partner(s) bedraagt minimaal 25% van de totale kosten.

Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner uit een andere sector.

De volgende indiendatum voor de innovatieve partnerprojecten is 15 juli 2020. Projecten mogen hierbij van start gaan van 1 december 2020 en moeten afgelopen zijn op 30 november 2023.

Als jouw organisatie interesse heeft om deel te nemen aan deze subsidieronde bekijk dan zeker dit webinar:

Ook op de website van CJM vind je meer toelichting en voorbeelden van afgelopen projecten.

Advies op maat!

Cultuurloket kan je bijstaan bij de voorbereiding van je aanvraag.