De deadline voor het registreren van de UBO’s binnen je organisatie is verstreken. 

Oorspronkelijk moest je dit tegen 30 maart 2019 (later verlengd tot 30 september 2019) in orde brengen. De fiscale administratie had in een persbericht toegestaan dat er nog geen boetes zouden uitgeschreven worden tot 31 december 2019. Deze periode is nu voorbij. 

Alle Belgische vzw’s, vennootschappen en stichtingen moeten hun UBO’s registreren. Voor vzw’s en stichtingen zijn dit minstens de leden van het bestuursorgaan (raad van bestuur) of dagelijks bestuurders. Voor vennootschappen zijn dat minstens natuurlijke personen die een toereikend percentage (25 %) van de stemrechten hebben.

Als je organisatie de UBO’s nog niet geregistreerd heeft, raden wij je aan om dit zo snel mogelijk te doen. De registratie is een bevoegdheid van het bestuursorgaan (raad van bestuur) van de organisatie. IAls de fiscale administratie een overtreding vaststelt bij het nalaten van de registratie, kunnen administratieve boetes tussen de 250 en 50.000 euro opgelegd worden aan de bestuurders.

De registratie zelf kan je doen via volgende link. Om je te helpen bij het invullen van het UBO-register kan je een brochure van de FOD Financiën gebruiken. Meer informatie over deze wettelijke verplichting vind je in dit artikel