Zet jouw organisatie in op sociale inclusie? Dan kom je misschien in aanmerking voor steun van het Venture Philanthropy Fonds.

Het Venture Philanthropy Fonds werd opgericht om verenigingen of ondernemingen in de sociale economie te ondersteunen. Die moeten in België gevestigd en zich inzetten voor sociale inclusie. Sommige culturele initiatieven zetten ook in op inclusie en kunnen dus in aanmerking komen voor steun. 

De kandidaat-organisaties worden geconfronteerd met de uitdaging om zich verder te ontwikkelen of om hun huidige maatschappelijke impact op peil te houden. Zij hebben de opportuniteiten bepaald voor een stevige groei of om de maatschappelijke impact die in hun missie staat te handhaven. Hieruit blijkt dat er nood is aan een structurele versterking en dat er een bereidwilligheid aanwezig is om de organisatie op termijn te versterken. 

Welke steun biedt het fonds aan?

Het Venture Philanthropy Fonds stelt aan de geselecteerde organisaties een structurele begeleiding van (minimum) drie jaar voor. Het roadbook wordt opgesteld in overleg met hun directie en raad van bestuur.

De versterking die het Fonds beoogt krijgt concreet vorm volgens drie assen:

  1. Financiering van externe consultancy, prioritair in de volgende vier domeinen met een hoge impact: strategie en businessmodel, governance en operationeel model, financieel beheer en impactmeting.
  2. De financiering van investeringen (geheel of gedeeltelijk) als ze leiden tot een versterking van de beoogde strategie en die overeenstemmen met de resultaten van de consultancy opdracht.
  3. Het activeren van het netwerk van de Stichting, en de positieve beeldvorming die daaruit kan voortvloeien.

De totale financiering kan tot 80.000 euro gaan, waarvan min. 50% naar de externe consultancy gaat. De financiering verloopt in de meeste gevallen in de vorm van een gift, maar in bepaalde situaties worden ook leningen toegekend.
 

Kandidaat?

Je kan tot midden november je kandidatuur indienen. Op de website van het Venture Philanthropy Fonds vind je meer informatie over de procedure. 

Je kandidatuur indienen doe je via de Koning Boudewijnstichting. 

Heb je nood aan advies bij het indienen van (het financiële luik) van je dossier? Maak een afspraak met een van onze consulenten.