De federale regering heeft aangegeven dat het verenigingswerk ook in 2022 blijft bestaan.

Via het verenigingswerk kunnen artistieke of kunsttechnische begeleiders in de amateurkunsten, de artistieke en de cultuureducatieve sector en verstrekkers van opleidingen, lezingen en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s hun activiteiten ontplooien.

De oude regeling rond het verenigingswerk werd in 2020 vernietigd door het Grondwettelijk Hof. In 2021 werd een tijdelijke regeling ingevoerd die afliep op 31 december van dit jaar. 

Op 13 juli 2021 had de Nationale Arbeidsraad in haar advies nr. 2.236 een voorstel gedaan om het verenigingswerk in te passen in de regeling van artikel 17 KB RSZ-wet (= de 25-dagen regeling). 

De Federatie en de FOD RSZ deelden onlangs de krijtlijnen van de nieuwe regeling mee. We delen de belangrijkste hier mee:

  • Omzetting van 25 dagen per jaar (onder artikel 17) naar 300 uren per jaar (met een plafond van 100 uren per kwartaal, met uitzondering van het derde kwartaal: 190 uur);
  • Opmaken van een arbeidsovereenkomst met respect van de arbeidswetgeving (nog niet duidelijk in welke mate dit van toepassing zal zijn);
  • Vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen (in plaats van een solidariteitsbijdrage van 10 %);
  • Inkomstenbelasting van 10 % ( in plaats van een belasting van 20 % met een kostenpercentage van 50 %);
  • Dimona-aangifte. De FOD deelt mee dat de aangifte nog niet beschikbaar zal zijn vanaf 1 januari 2022 zodat later een Dimona-aangifte met terugwerkende kracht moet worden uitgevoerd.

Het KB met de nieuwe regeling werd onlangs gepubliceerd. De inhoud van de nieuwe regeling voor socioculturele activiteiten onder artikel 17 KB RSZ kan je hier vinden.