Ben je van plan om binnenkort een uitkering aan te vragen? Eventueel in het kader van ‘het kunstenaarsstatuut’?

Weet dan dat er tot 31 december 2021 versoepelde voorwaarden gelden om een uitkering aan te vragen.

Om toegang te krijgen tot een werkloosheidsuitkering moet je een aantal arbeidsdagen bewijzen die je in het verleden gewerkt hebt. Enkel gewerkte dagen als werknemer (met inachtname van het minimumloon waarop sociale zekerheidsbijdragen werden ingehouden) tellen mee.

Het minimum aantal dagen dat je dient te bewijzen varieert met de leeftijd (jonger dan 36 jaar, van 36 tot 49 jaar en vanaf 50 jaar). Enkel arbeidsdagen die vallen binnen een bepaalde referteperiode van 21, 33 of 42 maanden voor de uitkeringsaanvraag zullen meetellen.

Zo zal je indien je jonger bent dan 36 jaar in een referteperiode van 21 maanden 312 gewerkte dagen dienen te bewijzen om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering.

Omwille van de coronacrisis verlengt een KB van 9 juni 2021 tot het versoepelen van de toelaatbaarheidsvoorwaarden deze referteperiode van 21, 33 of 42 maanden met 12 maanden. Op die manier heb je de mogelijkheid om het minimum aantal dagen voor de toegang tot een uitkering aan te tonen binnen een ruimere referteperiode (van respectievelijk 33, 45 of 54 maanden).

De verlenging van de referteperiode met 12 maanden is enkel van toepassing op uitkeringsaanvragen als volledig werkloze in de periode van 1 april 2021 tot 31 december 2021.