Naar aanleiding van enkele sociale controles werden kunstenaars onlangs geconfronteerd met problemen bij het gebruik van de kunstenaarskaart. Sinds 1 januari 2020 moet je als kunstenaar de kaart in je bezit hebben om gebruik te maken van de kleine vergoedingsregeling (KVR). 

Voorheen werd er door de Commissie Kunstenaars toegestaan dat je je kunstenaarskaart kon aanvragen en er al tijdens de behandelingstermijn gebruik van kon maken. Dat is nu niet meer zo ! Iedere kunstenaar die gebruik wil maken van de KVR, moet in het bezit zijn van de kaart. Als opdrachtgever controleer je dit best ook, aangezien je, bij foutief gebruik van de kaart, sociale bijdragen moet betalen.

Als kunstenaar heb je 2 mogelijkheden om de kunstenaarskaart aan te vragen. De papieren versie met een modelformulier stuur je per post op naar de Commissie Kunstenaars. Aanvragen op papier kunnen enkele maanden duren (in de praktijk kan dit al snel oplopen tot 2 à 3 maanden). Houd hiermee rekening als je in de toekomst plant om artistieke opdrachten via de KVR uit te voeren. 

Sinds mei 2019 kan je ook online een kunstenaarskaart aanvragen via de webapplicatie artist@work. De behandelingstermijn via de webapplicatie verloopt sneller. Aanvragen die duidelijk betrekking hebben op artistieke activiteiten (zoals muziek spelen, acteren, beeldende kunsten) worden behandeld binnen enkele dagen. Aanvragen met activiteiten waarbij het onzeker is of het gaat om artistieke activiteiten, moeten rekenen op een termijn van enkele weken.

Zorg dat je rekening houdt met deze termijnen en je kaart tijdig aanvraagt. Je hebt er ook belang bij om je aanvraag duidelijk te motiveren met voorbeelden en documentatie van je artistiek werk. Op die manier kan de Commissie Kunstenaars beter oordelen over je aanvraag. 
 

2. Geen fiscale fiches

Er was onduidelijkheid, maar we hebben de bevestiging gekregen van de FOD Financiën en van de Commissie kunstenaars: als je iemand vergoedt met de KVR en alle voorwaarden zijn voldaan, moet je degene die de prestatie levert geen fiscale fiche bezorgen.