Je belastingaangifte aanslagjaar 2022 (dit is de aangifte van de inkomsten die je tijdens het jaar 2021 hebt behaald) kan op verschillende manieren worden ingevuld: op papier, online of via een mandataris.

1. Via een papieren aangifte

De aangifte wordt per post opgestuurd in de loop van de maand mei. Heb je begin juni nog geen belastingaangifte ontvangen, denk dan niet dat je geen aangifte moet indienen. Maar neem contact op met het contactcenter van de FOD Financiën om er een te ontvangen. De aangifte moet daar ten laatste toekomen op 30 juni 2022.

2. Via MyMinfin (Tax-on-web)

De aangifte zal langs deze weg beschikbaar zijn vanaf begin mei. Meer uitleg daaromtrent vind je terug op www.taxonweb.be. Wie zijn aangifte op deze manier indient, heeft daarvoor tijd tot 15 juli 2022.

Als je hulp nodig hebt bij het indienen van je belastingaangifte, kan je een beroep doen op de medewerkers van de FOD Financiën. Voor meer informatie kan je hier terecht. Je krijgt dan een afspraak om de aangifte te laten invullen per telefoon. Na het invullen per telefoon, ontvang je per post een document met de meegedeelde gegevens. Dat document moet ondertekend en teruggestuurd worden.

Let op: na 29 juni krijg je geen hulp meer bij het invullen.

3. Via een mandataris

Je kan ook een beroep doen op een mandataris (belastingadviseur, accountant) voor het invullen van je belastingaangifte. Deze mandataris kan je aangifte indienen tot en met 30 september 2022.

Wat als je niet tijdig of niet je belastingen indient?

Indien je je aangifte niet tijdig indient, kan je een boete of een belastingverhoging krijgen. Bovendien kan de FOD Financiën de procedure van aanslag van ambtswege starten waardoor de overheid drie jaar de tijd heeft om uw belasting te berekenen of de berekening te wijzigen.

Vóór je begint met het invullen van je belastingaangifte, verzamel je alvast:

  • Je identiteitskaart
  • Je bankrekeningnummer
  • Je fiscale fiches
  • Een overzicht van je leningen
  • Je fiche voor pensioensparen
  • Je fiche van het sociaal verzekeringsfonds (zelfstandigen)
  • Een overzicht van je werkelijke kosten (indien je deze in mindering wil brengen)

 

Ga aan de slag met onze brochure. In onze brochure gaan we dieper in op alle soorten vergoedingen en hoe je ze op een correcte manier moet aangeven: 

Laatst gewijzigd: 18/05/2022 - 14:48

Brochure - belastingaangifte inkomsten 2021

Belastingen en BTW

Brochures