Als het inkomen uit (artistieke) prestaties wordt behaald in het kader van een beroepsactiviteit, gaat het om een beroepsinkomen. Het kan ook gaan om een inkomen dat los staat van de beroepsactiviteit maar dat op basis van feitelijke gegevens (bv. de frequentie, gemaakte investeringen ...) door de fiscus beschouwd wordt als een beroepsinkomen.

Voorbeeld

Ann volgt de opleiding schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. In haar vrije tijd maakt zij een aantal schilderijen die bijzonder in de smaak vallen in haar vriendenkring. Een vriend van haar koopt een schilderij en betaalt Ann daarvoor een vergoeding. Deze vergoeding is belastbaar als divers inkomen. Het daaropvolgende jaar verkoopt Ann meerdere schilderijen aan vrienden en familieleden. Zij geeft de inkomsten aan als diverse inkomsten, maar de fiscus kwalificeert de verworven inkomsten op basis van de frequentie waarmee ze behaald worden als beroepsinkomsten.

Een beroepsinkomen kan behaald worden als werknemer of als zelfstandige. Als er sprake is van een gezagsrelatie, dan worden de prestaties verricht als werknemer. Is er geen sprake van een gezagsrelatie, worden de prestaties verricht als zelfstandige.

Hoe dien je deze beroepsinkomsten in? Bekijk onze brochure "Hoe vul ik mijn belastingaangifte voor mijn inkomsten van 2021 in?" voor een uitgebreid antwoord:

Laatst gewijzigd: 18/05/2022 - 14:48

Brochure - belastingaangifte inkomsten 2021

Belastingen en BTW

Brochures