Een manier om op zoek te gaan naar fondsen is door een grote groep mensen aan te spreken en te vragen naar een bijdrage. 

Je eigen netwerk op social media zoals Facebook, Instagram of LinkedIn kan een hefboom zijn om een publiek aan te spreken dat je nog niet kent. Meestal gaat het over kleinere bedragen die door het aanspreken van een grote groep toch een mooi resultaat kunnen opleveren. Dit is crowdfunding. 

Wat is crowdfunding?

Er zijn 4 manieren om aan crowdfunding te doen:

  • Giften zonder tegenprestatie, de zogenaamde crowddonation, die voornamelijk ingezet wordt bij goede doelen.
  • Bij reward based crowdfunding krijgt men iets tastbaars in ruil voor geld. Je kan het dan als een soort voorverkoop beschouwen en krijgen de schenkers in ruil een ticket voor een voorstelling of het werk dat jij in de aanbieding hebt.
  • Men kan op zoek gaan naar leningen via crowdlending waarbij de financierder vergoed wordt met interest. 
  • Tenslotte zijn er geldschieters die via kapitaalscrowdfunding investeren in ruil voor een belang in je onderneming en eventueel deelname in de winst. Als de investering in aanmerking komt voor de tax shelter voor startende ondernemingen is er ook een fiscaal voordeel mogelijk. 

Hoe ga je te werk? 

Als je geld wil ophalen moet je daarvoor een inspanning doen, doorgaans een grote inspanning. Wil je de crowd bereiken moet je minstens een goede pitch hebben en een goed filmpje waar je jezelf voorstelt. Via het platform heb je zichtbaarheid en een handig betaalsysteem, maar je moet zelf je teksten maken, je netwerk aanspreken en de campagne zo goed mogelijk promoten.

Je start met je eigen netwerk aan te spreken - liefst via social media - en je hoopt zo al snel de eerste 30% van het vooropgestelde bedrag binnen te halen. Bij een geslaagde campagne gaat dat netwerk ook weer verder haar cirkel aanspreken, zo kan je het volledige bedrag binnenhalen. Dit toont gelijk aan dat er een voedingsbodem is voor je project. Dit kan een positieve hefboom zijn om je andere financieringsbronnen te overtuigen.  

Hoeveel kost het? 

Als je campagne geslaagd is kan je het geld ophalen. Het platform zal een 5 à 10% kosten afhouden. In het geval van reward based crowdfunding kan btw van toepassing zijn. Ben je belastingplichtig? Dan worden de opgehaalde gelden mee als inkomen beschouwd en zijn ze onderhevig aan hetzelfde belastingregime. In het slechtste geval gaat er circa 40% van de geslaagde campagne naar commissie, btw en belasting. Is de campagne niet gelukt, dan wordt het geld vaak kosteloos teruggestort naar de schenker.  

Welk platform kiezen? 

Op sommige platformen kan je zelf een campagne opstarten. Je kan ook de hulp van een expert inroepen en dan kom je terecht bij de platformen die je campagne mee begeleiden. De keuze van het platform hangt af van het type project en de reikwijdte ervan.    

Voor meer informatie over hoe je een campagne uitwerkt kan je inspiratie opdoen bij  velekleintjes.be, of contact opnemen met onze consulenten.  

Enkele platformen

Gingo

GINGO, een Belgisch crowdfundingplatform, wil innoverende projecten met een sociale impact ondersteunen. Gingo is eigendom van de Gingo Foundation, een stichting van openbaar nut naar Belgisch recht met als doel om filantropie op een transparante, moderne, ludieke en zo efficiënt mogelijke wijze in België te promoten. De Gingo Foundation werd opgestart i.s.m. medewerkers van Bank Degroof Petercam.  
Alleen de partners van Gingo kunnen een project voorstellen. Je moet je dus tot een van de partners wenden om meer informatie te krijgen. De geselecteerde projecten worden nadien op het Gingo-platform bekendgemaakt. Via de ‘impact wall’ kunnen de schenkers opvolgen wat de impact was van hun bijdrage.  

Gingo rekent geen kosten aan, de kosten worden gedragen door de partners.  

Go Fund Me

Een vrij platform waarop iedereen een campagne kan lanceren. Zij rekenen een commissie +vaste kost per donatie.  

  

Angel Me

Crowdfunding platform dat creativiteit en ondernemerschap wil ondersteunen. Zij bieden ook campagnes in kader van de Tax Shelter voor startende ondernemingen.  

Kostprijs: een ‘succes fee’ op het opgehaalde bedrag als het project 100% van haar objectief haalt + transactiekosten voor het gebruik van betalingssystemen (kredietkaarten, Paypal, en e-banking). Bij een niet succesvolle campagne zijn er geen kosten.  

Growfunding

Crowdfunding platform voor financiering van lokale projecten in Brussel dat werkt via donatie en beloning. Growfunding is een instrument om een financieel én een sociaal draagvlak te bouwen voor kleine en minder kleine stadsprojecten. Projecten worden geselecteerd en begeleid. De gelden zijn beschikbaar als het volledige bedrag werd opgehaald.  

Crofun

Een crowdfunding en -investing platform voor zakelijke, creatieve, sociale en innovatieve projecten (werkt Europees). Bij Crofun kun je terecht voor crowdfunding via donaties, beloningen, leningen of een aandelenparticipatie.  
Kostprijs: een ‘succes fee’ op het opgehaalde bedrag als het project 100% van haar objectief haalt + advertentiekosten en transactiekosten voor het gebruik van betalingssystemen. Bij een niet succesvolle campagne worden enkel de transactiekosten aangerekend.  

Crowdfunding Gent

Crowdfundingplatform van de stad Gent, voor zowel profit- als non-profitorganisaties. Enkel donation- en rewardcrowdfunding.  
De Stad Gent kan een non-profitproject cofinancieren tot 75% (tot maximum 5000 euro). Hiervoor stelt het stadsbestuur jaarlijks 55.000 euro ter beschikking. Een expertenjury zal projecten selecteren en die voor 25%, 50% of (uitzonderlijk) 75% cofinancieren, tot maximum 5000 euro. Die middelen worden slechts uitbetaald na het succesvol crowdfunden van het restbedrag. Zij bieden ook begeleiding bij het opstarten van je campagne.   

Hello Crowd

Hello crowd is een samenwerking tussen Hello bank (BNP Paribas Fortis) en het crowdfundingplatform Ulule. Reward- en donation crowdfunding. Campagnes worden begeleid alvorens ze online gezet worden. Alle sectoren zijn welkom.  
Kostprijs: commissie op het opgehaalde bedrag als het 100% gerealiseerd werd.  

World of Crowdfunding

Reward- en donation crowdfunding  
Kostprijs: commissie op alle bijdragen +transactiekosten voor het gebruik van de betaalsystemen.     

Kiss Kiss Bank Bank

Een Frans platform dat ook in België actief is. Een platform gewijd aan de creativiteit, aan innovatie, ondernemerschap en de solidariteit. Rewardcrowdfunding.  
Kostprijs: commissie op het opgehaalde bedrag als het 100% gerealiseerd werd  

Kickstarter

Platform voor creatieve projecten operationeel vanuit de VS (werkt wereldwijd, Engelstalig). Donationcrowdfunding en sponsoring.  

Kostprijs: commissie op het opgehaalde bedrag als het 100% gerealiseerd werd + transactiekosten voor het gebruik van de betalingssystemen.  

Voor de kunst

Nederlands crowdfundingplatform gericht op de realisatie van culturele projecten. Voordekunst is een intermediair tussen kunst en publiek. Je kan er uitgebreidie begeleiding krijgen bij het lanceren van een campagne.  
Kostprijs: een vaste contributie wanneer het project live gaat + commissie op het opgehaalde bedrag als 100% gerealiseerd werd. Als het project meer dan 100% financiering bereikt: een bijkomende commissie op het deel boven de 100% financiering.   

Ulule

Frans crowdfundingplatform. Gericht op creatieve, innovatieve of gemeenschapsgerichte projecten die door het platform geselecteerd worden.  
Kostprijs: commissie op het verzamelde bedrag bij geslaagde projecten + transactiekosten.  

Indie Gogo

Dit platform richt zich naar alle sectoren, ook de non-profitsector en combineert crowdfunding met een soort 'marktplaats' voor verkoop van innoverende producten.  
Kostprijs: commissie op het verzamelde bedrag + transactiekosten voor het gebruik van van de betalingsprovider.  

Crowdfunding International

Crowdfunding voor goede doelen, verenigingen en persoonlijke projecten. Je kunt toetreden via de persoonlijke link van de persoon die je op het platform introduceerde.   
Kostprijs: eenmalige gift waarvan een deel voor het platform en een deel naar een project van de persoon die je vertelt heeft over CFI.  

Koalect

Koalect ontwikkelt digitale fundraising-, crowdfunding- en crowdsourcing-websites op maat voor non-profits en de publieke sector om eigen campagnes en projecten op te lanceren en te financieren. Daarbij wordt in oplossingen voorzien zoals online donatiepagina’s, reward-based crowdfunding, crowdsourcing pagina’s en ook evenementen. Koalect richt zich op (middel)grote organisaties die over een gepersonaliseerde digitale omgeving willen beschikken, complementair met hun eigen website. Aanvullende opties en begeleiding op maat zijn eveneens mogelijk.  
Kostprijs: jaarlijkse licentiekosten voor ontwikkeling en onderhoud van het platform;  
transactiekosten.  

Voor je buurt

Dit civic engagement crowdfundingplatform, richt zich tot iedereen met een goed idee voor zijn of haar buurt, dorp of stad waarbij maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd. Zowel projecten van particulieren als ondernemingen kunnen hier worden gesteund via donaties in geld, natura of door het vervullen van een taak. Kostprijs is een commissie op het opgehaalde bedrag.  

Look & Fin 

Look & Fin is het eerste online platform voor de financiering van KMO's via lening in België. Dit platform maakt het mogelijk om ondernemingen van kwaliteit die op zoek zijn naar fondsen samen te brengen met kredietverstrekkers die op zoek zijn naar aantrekkelijke beleggingen. Look & Fin maakt dit mogelijk door de meest aantrekkelijke dossiers te filteren, gedetailleerde financiële informatie over de lener ter beschikking te brengen en door te zorgen voor de juridische en administratieve kant van de transactie. Deze fondsenwervingen laten particulieren toe om hun spaargeld te investeren in de reële economie met een rendement van 6% tot 12% per jaar op basis van de geschatte risico van de lener. Naargelang het project kan er een maximaal investeringsbedrag opgelegd worden, het minimum is 500 euro, of 100 euro voor een eerste project. Het gaat om het ophalen van grotere bedragen vanaf 100 000 euro die op relatief korte termijn ( 3 à 4 jaar) terug betaald kunnen worden. Het gaat over risicoleningen en niet over aandelen.  

Bolero Crowdfunding

Via het Bolero-crowdfundingproject van KBC kunnen investeerders intekenen op aandelen of obligaties. Ondernemingen kunnen zo via Bolero tot 300.000 euro ophalen, wat het ook geschikt maakt voor grotere bedrijven.    

Ecco Nova

Crowdlending voor duurzame, groene en rendabele projecten, zij beogen grotere bedrijven  

Lita 

investeert in impact: een platform voor duurzame projecten die een maatschappelijke impact beogen doch met aandacht voor betrouwbare bedrijfsstructuren. Je kan via hen ook investeren in de TaxShelter voor startende ondernemingen  

Spreds

Spreds (het vroegere MyMicroinvest) is een investeringsplatform dat iedereen, ongeacht hun vermogen, een gemakkelijke manier biedt om te investeren in ondernemingen die de ons omringende wereld verbeteren. Zij richten zich naar veelbelovende Europese start ups en scale-ups.   

Winwinner

Winwinner is een matchmaking platform dat ondernemers met groeiambities in contact brengt met potentiële investeerders. Elke investering valt onder de regelgeving van de winwin lening of de tax shelter voor startende ondernemingen.