Reizen in coronatijden. 

Het EU digitaal covid certificaat

De Europese lidstaten hebben een EU Digitale Covid Certificaat ingevoerd waarmee personen opnieuw vrij kunnen reizen binnen de EU vanaf 1 juli 2021. Het certificaat omvat 3 aspecten: een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat. Kijk wel nog steeds na welke maatregelen gelden in het land van bestemming. Het EU Digitale Covid Certificaat bestaat uit: 

 • Vaccinatiecertificaat: dit certificaat toont aan wie, wanneer en met welk vaccin gevaccineerd werd. Dit certificaat blijft 1 jaar geldig. In het kader van internationaal reizen kan je met dit certificaat aantonen dat je volledig gevaccineerd bent. De meeste landen aanvaarden echter enkel een certificaat van volledige vaccinatie. Controleer daarom zeker voorafgaand de reisadviezen op de website van Buitenlandse Zaken

  Met dit certficaat kunnen gevaccineerde personen – afhankelijk van de geldende regels per land – vanaf 14 dagen na hun laatste dosis een vrijstelling krijgen om zich te houden aan verplichte reisgerelateerde tests of quarantaine. 

  In de praktijk dien je rekening te houden met een wachttermijn van 2 tot 3 dagen (of uitzonderlijk tot 7 dagen) tussen de vaccinatiedatum en het moment dat het vaccinatiecertificaat beschikbaar wordt voor aanvraag. Het vaccinatiecertificaat zal werken met een QR-code die bij controle gescand kan worden. 
   
 • Testcertificaat: een negatief testcertificaat toont aan dat je getest bent geweest en dat er geen infectie werd vastgesteld. Het certificaat toont waar en wanneer de test werd afgenomen. Het testcertificaat is geldig tot 72 uur na de test. In het kader van internationaal reizen kan je met dit certificaat aantonen dat je een PCR-test hebt ondergaan en dat het resultaat hiervan negatief was.

  Bepaalde landen vereisen een recentere negatieve test (vb. minder dan 48u oud). Voor vertrek dien je dus steeds na te gaan welke eisen het land van bestemming stelt met betrekking tot de negatieve coronatest.
   
 • Herstelcertificaat: een herstelcertificaat toont aan dat je genezen bent nadat je eerder positief testte op COVID-19. Het certificaat toont wanneer het herstel is vastgesteld, minimaal 11 dagen na de positieve test. Het herstelcertificaat is geldig vanaf 11 dagen na de positieve test en tot 180 dagen later.

Het Covid-certificaat is in België digitaal beschikbaar via de CovidSafeBE-app en op websites zoals Mijn Burgerprofiel of mijngezondheid.be en kan per post aangevraagd worden.

Op deze website kan je een FAQ vinden over het certificaat.

Verplaatsingen van België naar het buitenland

Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden afgeraden, maar zijn vanaf 19 april opnieuw toegelaten. 

Wanneer je naar het buitenland moet gaan voor een opdracht, weet dat andere landen de toegang tot hun grondgebied kunnen weigeren, of beperkende maatregelen nemen, zoals een verplichting om in quarantaine te gaan. Je vindt een overzicht van de regels per land in de reisadviezen van Buitenlandse zaken.

Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de Europese Unie vrij reizen. Het land van bestemming kan steeds bijkomende voorwaarden opleggen.

Als je een negatieve test moet voorleggen om het land binnen te mogen, kun je vragen getest te worden op de luchthaven van Zaventem, door hier vooraf in te schrijven, of in een laboratorium (maar niet in de testcentra die samenwerken met het federaal platform; de laboratoria mogen weigeren om voorrang te geven aan de verplichte testen). 

In de Sectorgids professionele kunsten vind je aanspreekpunten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje, waar je terecht kunt met vragen over toeren en reizen voor culturele doeleinden.

Op de website van de Europese Commissie vind je een lijst van de EU+-landen die tijdelijk opnieuw grenscontroles uitvoeren.

Volksgezondheid waarschuwt ervoor dat de situatie snel kan veranderen en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien vluchten worden afgeschaft of grenzen gesloten.

Als je ondanks een negatief reisadvies naar een bepaald land wil gaan, is het goed mogelijk dat de verzekering voor reisbijstand of hospitalisatie niet tussenkomt. Contacteer eventueel je verzekeraar.

Buitenlanders die België niet tijdig kunnen verlaten om redenen van overmacht in verband met covid 19 (quarantaine, annulering van een vlucht, sluiting van een grens,…), kunnen aan de gemeente waar ze verblijven een ‘Covid-document’ vragen om langer in België te mogen blijven. Zie hierover het punt “verlenging verblijf wegens overmacht” op deze pagina op de site van het AGII.

Zie 'Maatregelen wanneer je vanuit het buitenland naar België (terug)komt' hierna wat betreft eventuele quarantaine en andere maatregelen bij terugkomst in België.

Verplaatsingen uit het buitenland naar België

Ben je onderdaan of inwoner van een land van de EU (inclusief Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad) of van een land van het Schengengebied, of inwoner van een 'derde land' dat opgenomen is in de lijst op Bijlage 1?

Niet-essentiële reizen worden afgeraden, maar zijn vanaf 19 april opnieuw toegelaten.

Op Overbruggen, het portaal voor Vlaams-Nederlandse culturele uitwisseling, vind je informatie over reizen vanuit Nederland naar België.

In de Sectorgids professionele kunsten vind je aanspreekpunten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje, waar je terecht kunt met vragen over toeren en reizen voor culturele doeleinden.

Ben je geen onderdaan of inwoner van een land van de EU (inclusief Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad) of van een land van het Schengengebied, of geen inwoner van een 'derde land' dat opgenomen is in de lijst op Bijlage 1

Opgelet!

Opgelet: het is verboden om zich naar België te verplaatsen voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van een land bevonden die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt. Je kan een lijst van deze landen hier vinden. De lijst van deze landen wordt op info-coronavirus bijgewerkt en vermeldt de data vanaf wanneer het inreisverbod ingaat. 

Voor inwoners van andere derdelanden is reizen enkel mogelijk omwille van essentieel werk/dwingende reden of (sinds 1 juli 2021) indien de reiziger beschikt over een vaccinatiecertificaat waarmee een volledige vaccinatie kan worden aangetoond. Momenteel zijn er nog geen equivalenten van vaccinatiecertificaten uit derde landen erkend. De onderhandelingen op Europees niveau zijn momenteel aan het lopen. 

Onder ‘volledige vaccinatie’ wordt verstaan: de vaccinatie met een vaccin dat goedgekeurd is door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en waarvan alle doses van het vaccin voorzien in de bijsluiter werden toegediend sinds tenminste twee weken.

Voor inwoners van andere derdelanden die niet volledige gevaccineerd zijn, is reizen enkel mogelijk voor personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben. 

Op de site van Vreemdelingenzaken vind je een lijst met de mogelijke dwingende redenen of de redenen van essentieel werk. Het gaat onder andere over:

 • “gekwalificeerde personen, met inbegrip van de reizen van professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning” 
 • Mensen die in België komen werken als werknemer of als zelfstandige, en die een arbeidsvergunning of een beroepskaart hebben, of daarvan vrijgesteld zijn. Artiesten die internationale faam hebben en niet meer dan 21 dagen per kwartaal in Vlaanderen willen werken als werknemer (maximaal 90 dagen in Brussel), zijn bijvoorbeeld vrijgesteld van de aanvraag van een arbeidskaart. Als zelfstandige artiest ben je vrijgesteld van de aanvraag van een beroepskaart als je niet langer dan 3 maanden in België verblijft en werkt. Beide vrijstellingen gelden ook voor de begeleiders van de artiesten.

In beide gevallen moet je bovendien aantonen dat het werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is (bv. om financiële redenen) en/of een maatschappelijke waarde heeft (bv. erkend of gesubsidieerd door de overheid op basis van kunstendecreet, circusdecreet, cultureel erfgoeddecreet, Culturele activiteitenpremie, …), én dat het niet uitgesteld of vanop afstand uitgevoerd kan worden. 

De persoon moet een attest van essentiële reis vragen aan de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat. De ambassade kan bijkomende info vragen, dus doe de aanvraag minstens een week voor de geplande afreisdatum.

Heel wat professionelen uit de cultuursector zijn geconfronteerd geweest met een weigering om een attest uit te reiken, omdat ze geen gecombineerde vergunning hebben, terwijl dat niet per se nodig is (zie boven). Het Departement CJM heeft daarover contact opgenomen met Binnenlandse Zaken. Met de betrokken consuls is afgesproken dat de betrokkenen hun dossier opnieuw kunnen indienen.

Naargelang het land zal de persoon ook een paspoort of visum nodig hebben. 

Als de persoon over een visum kort verblijf beschikt dat na 18 maart 2020 afgeleverd is, wil dat zeggen dat zijn reis beschouwd wordt als een essentiële reis. In dat geval is dus geen attest van essentiële reis meer nodig. Ook de visa type D-B34 (gecombineerde vergunning voor verblijf en werk gedurende meer dan drie maanden) en D-B29 (idem, maar voor hooggekwalificeerde werknemers) impliceren een essentiële reis. 

Inwoners van landen die niet tot de Schengenzone behoren (ongeacht of ze behoren tot de EU), moeten ook voldoen aan de binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied.

Je vindt informatie over gecombineerde vergunningen, arbeidsvergunningen, beroepskaarten en visa op onze website.

Zie ook 'Maatregelen wanneer je vanuit het buitenland naar België (terug)komt' hierna wat betreft test en quarantaine. 

Maatregelen wanneer je naar België komt

Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) 

Als je naar België (terug)komt, moet je binnen de 48 uur voor aankomst in België een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen, ongeacht de kleur van de zone waarvan je terugkomt (groen, oranje of rood). 

Er bestaat een uitzondering op het invullen van het PLF indien je niet met het vliegtuig, trein, bus of boot reist, én minder dan 48h in het buitenland geweest bent of minder dan 48h in België blijft. 

Als je op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied bent geweest van een heel hoog risicoland moet je steeds het PLF invullen én beschikken over een voorafgaandelijke test, ongeacht de duur in het buitenland of de duur van verblijf in België.

Quarantaine en test 

Of je een test moet ondergaan voor en/of na aankomst in België en in quarantaine moet, hangt af van de kleurcode van het land waar je vandaan komt. Naar aanleiding van het overlegcomité van 19 juli 2021 komt er in het toekomstig nieuwe MB een verstrengde procedure voor landen uit de Europese Unie of de Schengenzone waar gevaarlijke virusvarianten circuleren, dit ongeacht de kleurencode van het land. 

Wat betreft de verplichtingen van werkgevers die tijdelijk een beroep doet op een werknemer of zelfstandige uit het buitenland (ongeacht de zone), zie verder bij 'Verplichtingen van werkgevers'.

Voor reizigers uit groene of oranje zones geldt:

 • Geen verplichting tot quarantaine bij terugkeer
 • Geen verplichting tot test bij terugkeer

Voor reizigers uit rode zones en hele hoge risicogebieden geldt:

1. Test vóór vertrek

Niet-inwoners (vanaf 12 jaar) die uit een rode zone komen, moeten over een negatief resultaat beschikken van een test die binnen de 72 uur voor de afreis is afgenomen. Er is een uitzondering voor:

 • reizigers die maximum 48 uur in het buitenland waren of maximum 48 uur in België zullen blijven, tenzij ze met het vliegtuig, de bus, de trein of de boot aankomen; 

 • studenten, leerlingen en stagiairs die minstens één keer per week naar België reizen in het kader van hun grensoverschrijdende studies of stage (ook PLF niet verplicht).

 • reizeigers die beschikken over een geldig digitaal COVID-certificaat (zie info 10.1 Het EU Digitaal COVID Certificaat).

Deze uitzonderingen gelden niet voor reizigers die zich op enig moment tijdens 14 dagen voor hun aankomst in België, bevonden op het grondgebied van een land uit de heel hoge risicogebieden. Deze reizigers moeten altijd over een voorafgaandelijk negatieve test van minder dan 72u oud beschikken.

Alleen PCR-tests voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring worden aanvaard. 

2. Quarantaine

Principe

Reizigers (inwoners en niet-inwoners en ongeacht de leeftijd) die minstens 48 uur in een rode zone geweest zijn en die langer dan 48 uur in België zullen blijven, moeten 10 dagen in quarantaine. 

Reizigers die terugkeren uit een rode zone in de Europese Unie hoeven echter niet in quarantaine te gaan indien:

 • Zij zich bij aankomst onmiddellijk laten testen op dag 1 of dag 2. Bij het resultaat van een negatieve test kan de quarantaine vervolgens beëindigd worden.
 • Zij beschikken over een digitaal COVID-certificaat (vaccinatiecertificaat met volledige vaccinatie (+ 2 weken), testcertificaat met recente negatieve PCR-rest (niet ouder dan 72 uur) of herstelcertificaat).  

Reizigers die terugkeren uit een rode zone buiten de Europese Unie mogen vervroegd uit quarantaine indien zij beschikken over een vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat en zich laten testen op dag 1 of dag 2 nadat zij in België zijn aangekomen. Bij het resultaat van de negatieve test kan de quarantaine vervolgens beëindigd worden. 

Reizigers die terugkeren uit een rode zone buiten de Europese Unie en die niet beschikken over een vaccincatiecertificaat moeten verplicht 10 dagen in quarantaine en zich laten testen op dag 1 en dag 7 (zie 3. Testen na aankomst in België).  

Een persoon die minder dan 3 maanden geleden een diagnose van COVID-19 kreeg en terugkeert uit een rode zone, is vermoedelijk tijdelijk beschermd door immuniteit. In dat geval geldt een vrijstelling van quarantaine indien de diagnose minder dan 2 maanden geleden werd gesteld. Deze uitzondering geldt niet voor reizigers die terugkeren uit een heel hoog risicoland.

Reizigers die terugkeren uit een heel hoog risicoland moeten verplicht tien dagen in quarantaine gaan, ongeacht hoe lang ze daar geweest zijn en hoe lang ze in België blijven. Deze maatregel geldt ook voor personen die beschikken over een digitaal COVID-certificaat.

Op het overlegcomité van 19 juli 2021 werd besloten dat er nu ook een verstrengde procedure komt voor landen uit de Europese Unie of Schengen waar gevaarlijke virusvarianten circuleren, ongeacht de kleurcode van het land. Personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, dienen bij terugkeer uit een dergelijke Europese hoogrisicozone in quarantaine te gaan met een PCR-test op zowel dag 1 als dag 7. De test op dag 1 vervalt indien de persoon in kwestie reeds een negatieve PCR-test aflegde van maximum 72 uur oud voorafgaand aan de aankomst in België. Een positieve PCR-test leidt tot een verplichte quarantaine van 10 dagen die niet onderbroken kan worden. 

Wat quarantaine betekent, vind je in het antwoord op de vraag “Wat moet ik verstaan onder het begrip quarantaine” op info-coronavirus.be

Uitzonderingen op quarantaine

De federale overheid kan beslissen dat je niet in quarantaine moet, wanneer uit het Passagier Lokalisatie Formulier blijkt dat het risico op besmetting beperkt is.

Onderbreking van de quarantaine

Als je in quarantaine moet, mag je die onderbreken voor de duur van de uitoefening van “kritische functies in essentiële sectoren”, mits een attest van de werkgever. De essentiële sectoren zijn opgesomd in de bijlage bij het Ministerieel besluit van 1/11/20. Het gaat onder meer over radio en televisie. Voor de uitoefening van het werk moeten volgende criteria vervuld zijn:

 • dringende vraag (bepaald door de werkgever in overleg met de bedrijfsarts);
 • noodzakelijke situatie (bepaald door de werkgever in overleg met de bedrijfsarts);
 • onmisbare en onvervangbare functie die beschreven staat in het continuïteitsplan van het bedrijf. Werknemer van bedrijven die niet over een Business Continuity Plan beschikken zullen nooit van deze uitzondering kunnen genieten;
 • de continuïteit van de essentiële dienstverlening van het bedrijf wordt op korte termijn (duur van de quarantaine) bedreigd;
 • alle andere alternatieven tot oplossing werden overwogen en zijn ontoereikend.

Bovendien dient een nominatieve lijst bijgehouden te worden en dient de werkgever een lijst van de personen te bezorgen aan het Comité Preventie en Bescherming op het Werk en de bedrijfsarts.

Sommige personen zijn gedeeltelijk vrijgesteld van quarantaine na terugkomst uit een rode zone in het buitenland, omwille van een essentiële of professionele reden. Deze uitzondering is niet van toepassing als je in contact kwam met een persoon die corona heeft (hoogrisicopatënt), als je symptomen hebt of positief getest bent op COVID-19. Ook reizigers die terugkeren uit een heel hoog risicoland of een Europese hoogrisicozone kunnen hier geen gebruik van maken. 

 

De essentiële reden geldt voor hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld (voor zover relevant bepaald door de werkgever in overleg met de bedrijfsarts – aangezien deze laatste op de hoogte moet zijn van de mogelijke risico’s op de werkplek). Daaronder worden ook professionelen uit de cultuursector begrepen die zich verplaatsen bij de uitoefening van hun professionele activiteit.

De uitzondering op de quarantaine heeft enkel betrekking op:

 1. Ofwel de uitvoering van de essentiële reden van de reis naar België
 2. Ofwel de uitvoering van de functie in België na uitvoering van een professionele of essentiële reden in een rode zone in het buitenland

De overige tijd (bijv. vrije tijd, weekends, vakanties, ’s avonds…) moet de quarantaine gerespecteerd worden.

Personen die willen genieten van een onderbreking van de quarantaine moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • geen symptomen hebben;
 • geen hoogrisicocontact zijn van iemand bij wie de diagnose van COVID-19 infectie werd bevestigd die onder hetzelfde dak woont;
 • niet positief getest zijn op COVID-19;
 • het contact met het publiek tot het strikte minimum beperken;
 • waar mogelijk geen gebruikmaken van het openbaar vervoer;
 • niet in staat zijn om te telewerken;
 • respecteren van de afstandsregels en altijd een mondmakser dragen op de werkplek;
 • beperking van het contact met andere medewerkers: in de praktijk betekent dit zoveel mogelijk gescheiden in- en uitgangen, gescheiden kleedkamers en gescheiden pauze- en eetruimten.

3. Testen na aankomst in België

Reizigers (inwoners en niet-inwoners en vanaf 12 jaar) die uit een rode zone komen, moeten zich verplicht laten testen:

 • op dag 1 of dag 2 van de quarantaine indien de rode zone zich binnen de Europese Unie bevindt;
 • op dag 1 en dag 7 van de quarantaine indien de rode zone zich buiten de Europese Unie bevindt.

Er is een uitzondering voor: 

 • reizigers die maximum 48 uur in het buitenland waren of maximum 48 uur in België zullen blijven, tenzij ze met het vliegtuig, de bus, de trein of de boot aankomen.
 • niet-inwoners die over een negatief testresultaat beschikken, moeten zich enkel op dag 7 laten testen. 
 • reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met een erkend vaccinatiecertificaat moeten:
  • zich niet laten testen indien de rode zone zich binnen de Europese Unie bevindt;
  • zich enkel testen op dag 1 of dag 2 indien de rode zone zich buiten de Europese Unie bevindt.

Deze afwijkingen gelden niet voor reizigers uit een heel hoog risicogebied. Zij moeten zich laten testen op dag 1 (enkel inwoners van België) en dag 7 (inwoners en niet-inwoners) van de quarantaine. Dezelfde regel geldt voor reizigers die terugkeren uit een Europese hoogrisicozone. Zij dienen zich eveneens te laten testen op dag 1 én dag 7. Een uitzondering wordt voorzien voor personen die een negatieve PCR-test van maximaal 72 uur oud voorafgaand aan hun aankomt in België kunnen voorleggen. In dat geval dienen zij geen test te ondergaan op dag 1.

De reizigers krijgen (nadat ze het Passagiers Lokalisatie Formulier ingevuld hebben) een sms, waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum via de reservatietool op mijngezondheid.belgie.be.

Reizigers die een volledige vaccinatie kunnen aantonen met een erkend vaccinatiecertificaat moeten zich laten testen op dag 1 en in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is.

De overheid kan beslissen dat je je niet moet laten testen, wanneer uit het Passagier Lokalisatie Formulier blijkt dat het risico op besmetting beperkt is.

4. In geval van positieve test

Indien de test positief is, moet de persoon in isolatie gedurende minstens tien dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen. Wat isolatie betekent, vind je in het antwoord op de vraag “Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie” op info-coronavirus.be

De isolatie kan stopgezet worden indien voldaan is aan de volgende 3 voorwaarden:

 • niet eerder dan tien dagen na het optreden van de symptomen en
 • minstens drie koortsvrije dagen en
 • een verbetering van de ademhalingssymptomen. 

Als de test op dag 1 negatief is, krijgt de persoon op dag 5 een uitnodiging voor een tweede test op dag 7 en moet hij of zij tot dan in quarantaine blijven. Als de test op dag 7 negatief is, wordt de quarantaine opgeheven, maar wordt verhoogde waakzaamheid gevraagd (buitenshuis een mondmasker dragen en sociale contacten beperken) tot 14 dagen na aankomst in België. Deze stopzetting van de quarantaine geldt niet voor reizigers die terugkeren uit een heel hoog risicoland of een Europese hoogrisicozone. 

Op de website info-coronavirus vind je een overzicht met de maatregelen als je gaat reizen.

Verplichtingen van werkgevers

Als je tijdelijk een beroep doet op een werknemer of zelfstandige uit het buitenland, die minsten 48h in België blijft, zijn er volgende verplichtingen (art. 3 van het Ministerieel besluit van 28/10/20, zoals aangepast door artikel 1 van het Ministerieel besluit van 12/01/21):

 1. De werkgever of opdrachtgever moet vanaf het begin van het werk tot 14 dagen na het einde ervan, een register bijhouden met:
  1. de naam en voornamen, de geboortedatum en het nationaal nummer of identificatienummer in de KBO
  2. de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België
  3. het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
  4. de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

   Deze verplichting geldt niet voor grensarbeiders. 

   De gegevens moeten 14 dagen na het einde van de werkzaamheden vernietigd worden.
 2. Als de werknemer of zelfstandige verplicht is het Public Health Passenger Locator Form in te vullen (zie punt 16.3.1), dan moet de werkgever of opdrachtgever erop toezien dat dat gebeurd is vóór de aanvang van het werk.  
 3. De werknemer of zelfstandige moet het bewijs leveren van het negatief resultaat van een test die werd afgenomen ten vroegste 72 uur voor de aanvang van zijn werkzaamheden.

Op deze webpagina van de FOD Werk is een formulier dat werkgevers kunnen meegeven aan werknemers die naar het buitenland moeten. Sommige landen, zoals Frankrijk, vragen zo’n attest. 

Uitleg over de gevolgen wanneer een werknemer in quarantaine moet, bijvoorbeeld na terugkeer uit een land in de rode zone, vind je op deze webpagina van de FOD Werk

Optreden in Europa

Op de website van PEARLE (Performing Arts Employers Association League Europe) vind je een kaart waarop je kunt zien vanaf wanneer en waar in Europa terug voorstellingen toegelaten zijn.

Transport van goederen

Op deze site kun je per EU-land nagaan wat de regeling is voor het transport van goederen.

Mobility Information Points

Eventueel kun je contact opnemen met een Mobility Information Point in het land van bestemming. MIP’s zijn centra in Europa en de VS, die artiesten en culturele organisaties bijstaan in de administratieve uitdagingen bij grensoverschrijdend werken (visa, sociale zekerheid, belastingen, douane, …).

 

☎️ Coronalijn

Heb je korte, punctuele vragen over de corona (steun)maatregelen? Bel onze coronalijn: 02 534 18 24. Elke weekdag tussen 9u en 13u bereikbaar.