De Vlaamse regering heeft een noodfonds van ruim 265 miljoen euro opgericht voor de cultuur-, jeugd- en mediasector, waarvan bijna 65 miljoen bestemd is voor cultuur. 

Organisaties

Alle organisaties met werkingssubsidies konden tot 31 augustus steun vragen voor bijkomende kosten of niet-gerealiseerde inkomsten door de coronacrisis. Hierbij konden ze ook steun vragen voor cultuurwerkers die hun activiteiten afgelast/uitgesteld zagen. Meer info vind je bij het departement CJM.

Heb je als organisatie steun uit het noodfonds voor derden in de waardeketen gevraagd? Het Besluit van de Vlaamse Regering voorziet dat je in dat geval een overeenkomst afsluit met de derde om afspraken te maken rond de betaling van een annulatievergoeding en/of een vergoeding van voorbereidende kosten. Om je hierbij te helpen kan je beroep doen op ons modelcontract.

Laatst gewijzigd: 28/07/2020 - 17:19

Modelovereenkomst Noodfonds: doelgroeporganisatie - begunstigde

Crisisbegeleiding

Financiering en werkingsmiddelen

Vergoedingen en inkomsten

Voorbeelddocumenten

 

Wat met belastingen, btw en sociale bijdragen als je als organisatie een vergoeding uit het noodfonds betaalt aan een derde, of als je als derde zo’n vergoeding krijgt? Het antwoord van de minister van Financiën op parlementaire vraag n° 154 van 23/12/20 van Steven Matheï schept daarover meer duidelijkheid. Hier vind je een memo met meer informatie:

Laatst gewijzigd: 30/03/2021 - 10:54

Vergoeding van medewerkers in het kader van steunmaatregelen

Coronamaatregelen

 

We maakten ook een handige flowchart om na te gaan wat voor jou van toepassing is:

Laatst gewijzigd: 29/03/2021 - 15:33

Flowchart: belastingvrijstelling annulatievergoeding

Coronamaatregelen

Tools

Steden en gemeenten

De steden en gemeenten krijgen dertig procent van het noodfonds, wat neerkomt op 87 miljoen euro. Daarvan zal naar schatting 20 miljoen terechtkomen bij lokale cultuurverenigingen (uit de erfgoedsector, het sociaal-cultureel werk, de amateurkunsten, de kunsten, …).

Neem contact op met je lokaal bestuur als je als lokale vereniging steun nodig hebt. 

Acteurs en actrices

Het Fonds Norma Joossens, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, helpt acteurs en actrices wanneer ze op pensioengerechtigde leeftijd over onvoldoende financiële middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien. Je vindt een lijst van dit en andere fondsen die relevant zijn voor de cultuursector op de site van Cultuurloket.

Bijkomende middelen

Er gaan ook bijkomende middelen naar het Vlaams Audiovisueel Fonds, Literatuur Vlaanderen, Hefboom en Cultuurloket. Wanneer een door Literatuur Vlaanderen gesubsidieerde lezing, die normaal zou plaatsvinden voor het einde van dit jaar, niet kan doorgaan, kan de auteur onder bepaalde voorwaarden toch zijn subsidie krijgen

Coronalijn

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9u tot 13u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .