Schuldbemiddeling en leefloon bij jouw OCMW.

Schulden

Als je schulden hebt, kun je schuldbemiddeling vragen aan het OCMW van je gemeente. De schuldbemiddelaar zal nagaan of je schulden terecht zijn, of er onwettige kosten aangerekend worden enz., en proberen om een regeling te treffen met je schuldeisers. Hij kan bijvoorbeeld een afbetalingsplan of een gedeeltelijke kwijtschelding voorstellen.

Zelfstandigen kunnen ook terecht bij Dyzo voor advies.

De werkgevers en vakbonden van de podiumkunsten- en muzieksector bieden cultuurwerkers met schuldproblemen de mogelijkheid een beroep te doen op de organisatie MyTrustO, om een afbetalingsplan op te stellen en afspraken te maken met de schuldeisers. Je vindt daarover informatie op de website van het Sociaal fonds voor de podiumkunsten

Sociale bijstand

Als je onvoldoende bestaansmiddelen hebt, kun je bij het OCMW van je woonplaats een leefloon vragen. Voorwaarden zijn onder meer:

  • dat je onvoldoende inkomsten hebt,
  • dat je er ook geen aanspraak kunt op maken (bv. werkloosheidsuitkering of onderhoudsgeld van ouders of kinderen)
  • en dat je bereid bent te werken (tenzij dat bv. om gezondheidsredenen niet kan).

Het leefloon bedraagt 639,27 euro per maand voor samenwonenden, 958,91 euro per maand voor alleenstaanden en 1.295,91 euro per maand voor gezinshoofden. 

Als je recht hebt op een leefloon of op een andere sociale bijstandsuitkering, kun je bij het OCMW, van juli tot maart 2021, een maandelijkse premie van 50 euro aanvragen (zie koninklijk besluit nr 47 van 26 juni 2020).

Hoe aanvragen?

Vraag de schuldbemiddeling of het leefloon aan bij het OCMW van je gemeente. 

Coronalijn

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 10u tot 18u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .