Zie ook de “huidige maatregelen” op info-coronavirus.be en een lijst van toegelaten activiteiten op de site van de FOD Economie.

Tot 30/09/21 gelden (behoudens wijzigingen) de volgende regels:

 1. Een veiligheidsafstand van 1,5 m moet gerespecteerd worden. 
   
 2. Mondmaskers zijn vanaf twaalf jaar verplicht in binnenruimtes, zoals bibliotheken en musea, op drukbezochte plaatsen, zoals winkelstraten, en overal waar de afstand van 1,5 m niet nageleefd kan worden.
   
 3. Het samenscholingsverbod wordt opgeheven.

  In het kader van de toegelaten activiteiten worden groepen van maximum acht personen gevormd (uitgezonderd kinderen onder de 12 jaar en leden van hetzelfde huishouden), tenzij dit niet mogelijk is in het kader van de aard van de toegelaten activiteit. Tijdens een activiteit mogen deze groepen niet gewisseld worden.

 4. Het Overlegcomité heeft op 11 mei 2021 een breed Zomerplan aangekondigd met vier stappen: zie hieronder.

 5. Bij het organiseren van evenementen en voorstellingen met horeca-activiteiten (met uitzondering van massa-evenementen) moeten de volgende regels nageleefd worden:

  1. klanten, personeel en derden tijdig en duidelijk zichtbaar informeren over de geldende maatregelen;

  2. de tafels zo plaatsen dat er 1,5 meter afstand wordt geresepecteerd, tenzij op een open terras voor zover de tafelgezelschappen worden gescheiden door plexiwanden of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter

  3. de regels van social distancing respecteren, evenals door de personen die buiten wachten;

  4. ontsmettende handgel ter beschikking stellen van alle bezoekers en personeelsleden;

  5. regelmatige desinfectie van de inrichting en het gebruikte materiaal; 

  6. de openbare ruimte (met inbegrip van terrassen) organiseren overeenkomstig de voorschriften van de lokale overheid;

  7. een maximum van 8 personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld;

  8. enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegelaten;

  9. elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten, behalve bij het uitoefenen van cafésporten en kansspelen (mits het dragen van een mondmasker);

  10. bediening aan de bar is toegelaten bij evenementen en culturele voorstellingen 

  11. bij een open terras is minstens één volledige zijde van het terras steeds geopend en dient het een voldoende ventilatie te verzekeren;

  12. de klanten en het personeel dragen een mondmasker, tenzij gedurende het eten, drinken of aan tafel zitten;

  13. het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in de eet- en drankgelegenheden binnen is verplicht en dient op een voor de bezoeker zichtbare plaats geïnstalleerd te worden in elke afzonderlijke ruimte die bestemd is voor consumptie van dranken of maaltijden. De luchtkwaliteitsnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater over een actieplan te beschikken om compenserende luchtkwaliteitsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm dient de inrichting, of een deel ervan, onmiddellijk gesloten te worden;

  14. de openingsuren zijn beperkt van 5u tot 1u.

   Voor meer informatie over de regels in verband met horeca-activiteiten, kan je het horeca-protocol raadplegen.

 6. Door clubs of verenigingen georganiseerde culturele activiteiten (zoals repetities van een amateurgezelschap, orkest, muziekles, rondleidingen met gids of wandelingen…) zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

  1. maximum 100 deelnemers per groep (begeleiding niet meegerekend maar kinderen tot en met 12 jaar wel inbegrepen), vanaf 30 juli maximum 200 deelnemers per groep;

  2. de deelnemers moeten in hun groep blijven en mogen niet samen gezet worden met deelnemers van een andere groep;

  3. in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;

  4. geen overnachtingen tot en met 24 juni;

  5. elke deelnemer tot en met 17 jaar mag vergezeld worden door maximum één of meerdere leden van hetzelfde huishouden

  6. mits respect van de toepasselijke protocollen (zie verder).

   Zie ook De Ambrassade voor meer info. 

 7. Inrichtingen die behoren tot de culturele, feesteljke, sportieve, recreatieve en evenementsector zijn niet langer gesloten voor het publiek. De organisator of uitbater van een inrichting moet de volgende maatregelen naleven:

  1. bezoekers, personeel en derden tijdig en duidelijk zichtbaar informeren over de geldende preventiemaatregelen;

  2. bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximaal acht personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, tenzij dit niet mogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Groepen van meer dan vier personen zijn toegelaten als zij behoren tot hetzelfde huishouden;

  3. groepen van meer dan acht personen zijn toegelaten als zij behoren tot hetzelfde huishouden;

  4. een afstand van 1,5 meter tussen elke groep;

  5. mond-neusmaskers zijn verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de afstandsregels niet kunnen worden nageleefd;

  6. toezicht op het respect van de afstandsregels, ook voor mensen die buiten wachten;

  7. de openbare ruimte (met inbegrip van terrassen) organiseren overeenkomstig de voorschriften van de lokale overheid;

  8. ontsmettende handgel ter beschikking stellen van alle bezoekers en personeelsleden;

  9. regelmatige desinfectie van de inrichting en het gebruikte materiaal; 

  10. goede verluchting;

  11. openingsuren maximaal van 5u tot 1u. 

   Voor de ventilatie van binnenruimtes kan gebruik worden gemaakt van de aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van de binnenluchtkwaliteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

   Discotheken en dancings zijn gesloten voor het publiek, behalve voor de organisatie van activiteiten die toegelaten zijn.

 8. Ieder huishouden mag maximum acht personen tegelijkertijd in huis ontvangen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. 

 9. Thuiswerken is niet meer verplicht maar sterk aanbevolen. De regels vervat in de generieke gids en sectorgidsen voor werkgevers moeten gerespecteerd worden. 

 10. Opnames en repetities, zowel voor amateurs als voor professionelen, zijn toegelaten mits respect voor de regels onder georganiseerde culturele activiteiten en met naleving van de regels voorzien in het basisprotocol cultuur en de toepasselijke sectorgidsen.

  Bij opnames en repetities in het kader van professionele activiteiten dient ook rekening gehouden te worden met de generieke gids voor werkgevers (indien arbeidsovereenkomst) en met de specifieke sectorgids (indien bv. audiovisueel).

 11. Privélessen (muziek, tekenen, dans, niet-artistieke opleidingen, …) zijn toegelaten mits respect voor de regels voorzien onder georganiseerde culturele activiteiten, met toepassing van het basisprotocol cultuur en (eventueel) met toepassing van de regels voor ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (zie hieronder).

  Op onderwijs.vlaanderen.be vind je informatie over het DKO.

  Cult meldt in haar nieuwsbrief van 15 juni 2021 dat schoolvoorstellingen vanaf 9 juni door meerdere klasbubbels van dezelfde school kunnen worden bijgewoond. Deze klasbubbels mogen zich ook naar een voorstelling verplaatsen via georganiseerd vervoer. Klasbubbels uit verschillende scholen kunnen samen een voorstelling volgen op voorwaarde dat er tussen de verschillende bubbels geen contact plaatsvindt. Het aantal leerlingen is beperkt tot 200 personen en maximaal 75 % volgens de CIRM-capaciteit. Er dient een CIRM aangevraagd te worden. Externen mogen in beperkte mate aanwezig zijn indien zij niet in contact komen met de klasbubbels.

 

Download hier invuldocumenten voor het attest van noodzakelijke aanwezigheid op de werkplaats en voor de verklaring op eer (NL, ENG & FR):

Laatst gewijzigd: 06/11/2020 - 12:02

Attest van noodzakelijke aanwezigheid op de werkplaats

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Laatst gewijzigd: 25/03/2021 - 16:38

Verklaring op eer en attest noodzakelijke aanwezigheid op werkplaats

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Laatst gewijzigd: 30/03/2021 - 11:42

Solemn Declaration: professional behind the scenes work

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Laatst gewijzigd: 25/03/2021 - 16:39

Déclaration sur l'honneur travail professionnel

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Zomerplan

Vragen met betrekking tot evenementen

Zie Vragen met betrekking tot evenementen voor een meer gedetailleerd overzicht van de huidige maatregelen voor het organiseren van evenementen. 

Het Overlegcomité heeft op 11 mei 2021 een breed Zomerplan aangekondigd met volgende vier stappen: 

Stap 1 vanaf 9 juni 2021

Evenementen (bv. culturele voorstellingen of optredens) kunnen doorgaan:

 • Binnen: tot 200 personen (kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen) of 75% van de zaalcapaciteit zittend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
 • Buiten: tot 400 personen (kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen), met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.

Voor de organisatie van evenementen en culturele voorstellingen met publiek moet de toestemming verkregen worden van de bevoegde gemeentelijke overheid. De gemeentelijke overheid gebruikt de CERM, en waar van toepassing, de CIRM bij het nemen van een beslissing over de organisatie van een evenement.

Waarvoor staat het CERM, het CIRM en de sectorgidsen?

CERM

Het Covid Event Risk Model (CERM) dient gebruikt te worden bij de organisatie van elk afzonderlijk evenement om een inzicht te verwerven in het COVID-veiligheidsrisico.

CIRM

Het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM) is van toepassing op uitbaters van permanente culturele infrastructuur zoals theaters en concertzalen.

Het CIRM is een checklist die uitbaters toelaat om via een vragenlijst, aan de hand van een aantal veiligheidsparameters, hun permanente infrastructuren te screenen op de COVID-19 veiligheidsrisico’s. Het CIRM beroept zich (deels) op dezelfde set parameters als het COVID Event Risk Model (CERM), maar focust zich op hoe de infrastructuur zich leent tot het COVID-veilig organiseren van evenementen.

Sectorgidsen

In de sectorspecifieke protocols (zie verder) staan meer specifieke richtlijnen voor deelnemers, artiesten/performers, medewerkers en leveranciers hoe een event praktisch COVID-veiliger te maken.

 

Bij de organisatie van evenementen en culturele voorstellingen moeten, naast de CERM/CIRM, de toepasselijke protocols worden nageleefd (zie verder) en minstens voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

 1. bezoekers, personeelsleden en derden tijdig, duidelijk en zichtbaar informeren over de geldende preventiemaatregelen
 2. bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximaal vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, tenzij dit niet mogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Groepen van meer dan vier personen zijn toegelaten als zij behoren tot hetzelfde huishouden.
 3. een afstand van 1,5 meter tussen elke groep, ook voor de personen die buiten wachten;
 4. mond-neusmaskers zijn verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de afstandsregels niet kunnen worden nageleefd;
 5. samenscholingen van meer dan 10 personen vermijden;
 6. de openbare ruimte (met inbegrip van terrassen) organiseren overeenkomstig de voorschriften van de lokale overheid;
 7. ontsmettende handgel ter beschikking stellen van alle bezoekers en personeelsleden;
 8. regelmatige desinfectie van de inrichting en het gebruikte materiaal; 
 9. goede verluchting;
 10. openingsuren maximaal van 5u tot 23u30. 

Voor verdere informatie over de organisatorische maatregelen die je als organisatie moet nemen, kan je terecht bij het basisprocol cultuur en in de sectorspecifieke protocollen (zie verder). 

Jeugdactiviteiten en -kampen en het verenigingsleven: tot 50 personen, zonder overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

Bioscopen heropenen met ventilatieprotocollen.

 

Stap 2 vanaf 27 juni 2021

Voorwaarden: Indien 6 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg

Evenementen (bv. culturele voorstellingen of optredens) kunnen doorgaan:

 • Binnen: tot 2.000 personen (kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen) of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend in groepen van maximum 8 personen, met mondmasker en op een veilige afstand van elkaar. 
 • Buiten: tot 2.500 personen (kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen), op veilige afstand van elkaar. Het mondmasker mag uit van zodra je neerzit op voorwaarde dat het publiek verplicht dient neer te zitten.

Jeugdactiviteiten en -kampen en het verenigingsleven: tot 100 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

Het einduur voor evenementen wordt verplaatst van 23u30 naar 1u00 ’s nachts in lijn met het sluitingsuur dat geldt in de horeca.

Stap 3 vanaf 30 juli 2021

Voorwaarde: indien 7 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg
 
Evenementen (bv. culturele voorstellingen of optredens) kunnen doorgaan:

 • Binnen: tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
 • Buiten: tot 5.000 personen. Zie ook verder bij Proef- en pilootprojecten'.

Jeugdactiviteiten en -kampen en het verenigingsleven: tot 200 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

Vanaf 13 augustus zijn massa-evenementen buiten toegelaten tot 75.000 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld. 

Er is sprake van een massa-evenement wanneer er een pubiek aanwezig is van meer dan 5.000 personen. 

Tijdens deze massa-evenementen zullen de regels aangaande social distancing, mondmaskers en groepen van max. 8 personen niet gelden. 

Volgens het zomerplan zijn deze massa-evenementen – mits bekrachtiging van de regels in een MB – mogelijk indien alle bezoekers een bewijs kunnen voorleggen op basis waarvan zij kunnen aantonen dat ze:

 • Ofwel volledige vaccinatie, minstens 2 weken voorafgaand aan de datum van het evenement;
 • Ofwel een negatieve PCR-test hebben niet ouder dan 48 uur voorafgaand aan de datum van het evenement. Antigeentesten worden niet aanvaard;
 • Ofwel op datum van het evenement en elke daaropvolgende dag van het evenement ter plaatse door een wettelijk bevoegde professional afgenomen negatieve sneltest afleggen.

Toegang tot het massa-evenement zal verlopen via het COVID Safe Ticket, meer bepaald op basis van het EU Digitaal COVID Certificaat of andere maatregelen. Het wetsontwerp omtrent het samenwerkingsakkoord en het COVID Safe Ticket werd op 19 juli aangenomen door de Kamer en wordt nu voorgelegd aan de Koning ter bekrachtiging. De eigenlijke voorwaarden voor toegang tot een massa-evenement, worden nog vastgelegd in een uitvoerend samenwerkingsakkoord.

Tijdens het overlegcomité van 19 juli 2021 werd besloten om de COVID Safe Ticket uit te breiden naar evenementen vanaf 1.500 bezoekers (niet in de privésfeer). Vanaf 13 augustus 2021 kan het COVID Safe Ticket gebruikt worden voor buitenevenementen, waarbij de regels rond mondmasker, afstand en de CIRM/CERM-beperkingen wegvallen. Je dient als organisator wel nog steeds een crowmanagement-plan, sanitaire voorzorgsmaatregelen en adequate ventilatie te voorzien. Vanaf 1 september 2021 zal het COVID Safe Ticket ook gebruikt kunnen worden voor indoor-evenementen.

Het gebruik van het COVID Safe Ticket is vrijblijvend en dus niet verplicht. Organisatoren van massa-evenementen (meer dan 5.000 personen) mogen de mondmasker- en afstandsregels nog steeds opleggen. Organisatoren van kleinere evenementen (van 1.500 tot 5.000 personen) mogen op hun beurt beslissen dat deze evenementen slechts mogen doorgaan mits voorlegging van het COVID Safe Ticket. 

Het gebruik van tenten is toegelaten voor zover dat minstens 2 zijden volledig open en vrij zijn. Het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) is verplicht. De luchtkwaliteitsnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 en 1200 ppm dienen er maatregelen genomen te worden. Boven de 1200 ppm mag de tent niet gebruikt worden. Aan de aankomstzone van het massa-evenement dienen de regels van social distancing gerespecteerd te worden. 

Stap 4 vanaf 1 september 2021

Voorwaarde: indien 7 op 10 volwassenen gevaccineerd zijn, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg gehaald

Evenementen (culturele voorstellingen of optredens) kunnen doorgaan:

 • Binnen: nog te bepalen.
 • Buiten: nog te bepalen.
 • Massa-evenementen (zowel binnen als buiten) zijn toegelaten bij het voorleggen van bewijs van vaccinatie of recente negatieve PCR-test.

Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: zonder beperkingen. Pre-testing ten zeerste aanbevolen

Volg onze gratis infosessies over het zomerplan!

Proef- en pilootprojecten

Het Overlegcomité van 14 april besloot reeds dat in de maanden mei en juni een dertigtal proef- en pilootprojecten konden plaatsvinden.

De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig een protocol opgesteld door de bevoegde ministers en de federale minister van Volksgezondheid met een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken van het Overlegcomité. 

De minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde minister(s), de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het ministerieel besluit voor de proef- en pilootprojecten. 

Het basisprotocol Cultuur (versie 27/06/2021) vermeldt ook dat in de zomermaanden juli en augustus proef- en pilootprojecten kunnen plaatsvinden om zowel binnen als buiten een verdubbeling van het aantal aanwezigen te bekomen op de geldende aantallen. Dit zal mogelijk zijn zodra het COVID Safe Ticket beschikbaar is en uitsluitend wanneer het COVID Safe Ticket toegang geeft tot het event. Voor massa-evenementen blijft het maximaal aantal personen beperkt tot 75.000, medewerkers en organisatoren niet meegeteld. 

De modaliteiten voor de aanvraag en organisatie van proef- en pilootprojecten zal net zoals bij massa-evenementen, worden vastgelegd in een uitvoerend samenwerkingsakkoord. 

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (daarin begrepen organisatoren van evenementen), moeten de nodige preventiemaatregelen treffen, in overleg met de werknemers of hun vertegenwoordigers, en met de diensten voor preventie en bescherming op het werk. 

Er zijn minimumregels (bovenop de algemene regels hierboven en de (eventueel) toepasselijke protocols): 

 1. klanten en werknemers informeren over de preventiemaatregelen; 
 2. toezicht op het respect van de afstandsregels, ook voor mensen die buiten wachten;
 3. maximum een klant per 10 vierkante meter (maximum vier klanten indien oppervlakte kleiner dan 40 vierkante meter);
 4. indien de oppervlakte meer dan 400 vierkante meter is, moet er een toereikende ingangscontrole zijn;
 5. mond-neusmaskers zijn verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de afstandsregels niet kunnen worden nageleefd;
 6. aan de ingang is ontsmettende handgel ter beschikking en alle bezoekers ontsmetten hun handen;
 7. regelmatige desinfectie van de inrichting en het gebruikte materiaal; 
 8. goede verluchting; 
 9. in de regel enkel bestellen en afhalen of op afspraak;
 10. contactpersoon aanduiden aan wie klanten en werknemers besmettingen kunnen melden (met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing). 
 11. terrassen en openbare ruimten organiseren volgens voorschriften door lokale overheden en met respect van dezelfde regels die binnen gelden. 

Lokaal

Lokaal kunnen specifieke regels gelden. Je vindt een overzicht van de impact van de lokale maatregelen op de cultuursector in de Sectorgids professionele kunsten.

Moet je als organisator tickets terugbetalen?

De organisator mag tegoedbonnen geven in plaats van de tickets terug te betalen, als het evenement (of een evenement met dezelfde essentiële kenmerken) maximum twee jaar uitgesteld wordt en zal plaatsvinden op dezelfde of een nabijgelegen locatie. De organisator kan toelaten dat de klant de tegoedbon gebruikt voor andere evenementen of producten. Wanneer de klant het evenement op de nieuwe datum niet kan bijwonen (bv. door ziekte of om beroepsredenen), kan hij alsnog zijn geld terugkrijgen. 

In geval van annulering krijgt de organisator tot 30 september 2021 de tijd om de terugbetaling te doen.

Het besluit is van toepassing op evenementen georganiseerd tot 30 juni 2021. 

Verschillen tussen de sectoren

In verschillende sectoren zijn gidsen of protocollen opgesteld, die een leidraad zijn voor het opstellen van preventieplannen: 

De sectorgids professionele kunsten is altijd de te volgen gids van zodra een activiteit op het podium plaatsvindt (zowel amateur, professioneel, openbaar als privé).

 

De protocollen van toepassing in de Franse Gemeenschap vind je op de site van de FWB. De protocollen van toepassing in de Duitse Gemeenschap staan op de site van Ostbelgien

Over hoe de sectorspecifieke protocollen zich verhouden tot de algemene maatregelen, vermeldt de FOD Volksgezondheid het volgende:

“Bepalingen van een protocol of gids die minder strikt zijn dan de regels van het ministerieel besluit worden buiten toepassing gelaten.

Desalniettemin, de minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde ministers, de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het ministerieel besluit gedurende proef- en pilootprojecten. De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig het protocol dat zal worden bepaald door de bevoegde ministers en de federale Minister van Volksgezondheid houdende een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken in het Overlegcomité ter zake.”
 

 

 

☎️ Coronalijn

Heb je korte, punctuele vragen over de corona (steun)maatregelen? Bel onze coronalijn: 02 534 18 24. Elke weekdag tussen 9u en 13u bereikbaar.