Studenten uit landen buiten de EER en Zwitserland (= derdelanders) hebben sinds 15 augustus 2021 de mogelijkheid om na hun studies gedurende maximaal 12 maanden een verblijfsrecht te krijgen om in België op zoek te gaan naar werk of een onderneming op te richten. Voorheen kon je enkel op zoek gaan naar werk tijdens je beperkt verblijfsrecht van de studies.  

Als je tijdens dit zoekjaar een job vindt of een onderneming opstart dien je je verblijfs- en werkstatuut te wijzigen in het kader van een gecombineerde vergunning of beroepskaart

De termijn van 12 maanden van het zoekjaar is niet verlengbaar. 

Welke studenten komen in aanmerking?

Enkel studenten die een graduaats-, bachelor- of masterdiploma of doctoraat aan een Belgische universiteit of hogeschool behaalden komen in aanmerking. Ook studenten die hun diploma aan een universiteit of hogeschool in de EU behaalden en in het kader van een mobiliteitsprogramma (zoals Erasmus Mundus) een deel van hun studies in België uitvoerden kunnen een zoekjaar starten. 

Voor deze laatste mobiliteitsstudenten kan de procedure van het zoekjaar toegepast worden vanaf academiejaar 2022-2023. 

Welke procedure moet je doorlopen?

Studenten die een zoekjaar in België willen aanvatten moeten het zoekjaar aanvragen ten laatste 15 dagen voor het verval van het tijdelijk verblijfsrecht als student. De aanvraag dient te gebeuren bij het gemeentehuis van de verblijfplaats. Mobiliteitsstudenten hebben drie maanden na het behalen van hun diploma de tijd om dit aan te vragen. 

Meer info over de procedure voor het aanvragen van een zoekjaar kan je terugvinden via de website van het Agentschap Integratie & Inburgering

 

Bron: Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de studenten