Is het werk dat je wil gebruiken beschermd? 

Wat is beschermd?

Originele creaties (teksten, muziek, schilderijen, tekeningen, foto's, audiovisuele werken, gebouwen en ook  gebruiksvoorwerpen en computerprogramma’s enz.) kunnen beschermd zijn door het auteursrecht.   

Uitvoerende kunstenaars (acteurs, muzikanten, dansers, circusartiesten, …) hebben naburige rechten. Dat is ook het geval voor producenten van muziekopnames en van audiovisuele werken en (in mindere mate) voor omroepen en online perspublicaties. 

Hoe lang duurt de bescherming?

De bescherming door het auteursrecht vervalt 70 jaar na het overlijden van de auteur of van de langstlevende coauteur. Info daarover vind je hier

Naburige rechten vervallen 50 jaar na de prestatie, opname of uitzending. Voor muziekopnames is dat meestal 70 jaar, maar voor perspublicaties duurt die bescherming slechts 2 jaar. Info daarover vind je hier