Er is een verschil tussen directe en indirecte belastingen. 

Een indirecte belasting is een belasting op een door de belastingplichtige veroorzaakt feit van voorbijgaande aard (eventueel wel herhalend). Indirecte belastingen worden per transactie geïnd.

Voorbeeld

 • 21% BTW op de aankoop van een drumstel.
 • Het betalen van registratierechten op de aankoop van een huis.
 • De belasting op het in verkeer brengen van een auto in Vlaanderen.
   

Een directe belasting is een belasting waarvan de grondslag bestaat in een duurzame toestand waarin de belastingplichtige zich bevindt omwille van zijn activiteit of vermogen. Directe belastingen worden globaal via een aanslagbiljet geïnd.

Voorbeeld

 • In de personenbelasting worden de beroepsinkomsten van een natuurlijke persoon in België belast.
 • De vennootschapsbelasting is een directe belasting op de winst van een vennootschap in België.
   

Soorten directe belastingen

Er zijn vier soorten directe belastingen in België:

 1. Personenbelasting: een belasting op de inkomsten van natuurlijke personen die hun woonplaats in België hebben.
 2. Rechtspersonenbelasting: een belasting die wordt geheven op rechtspersonen die hun zetel in België hebben, maar die geen onderneming exploiteren of verrichtingen van winstgevende aard stellen.
 3. Vennootschapsbelasting: een belasting die wordt geheven op rechtspersonen die hun zetel in België hebben en een onderneming exploiteren of verrichtingen van winstgevende aard stellen
 4. Belasting niet-inwoners: een belasting die wordt geheven op de inkomsten van belastingplichtigen (natuurlijke personen, vennootschappen of andere rechtspersonen) die hun woonplaats of hun zetel niet in België maar in het buitenland hebben en inkomsten van Belgische oorsprong ontvangen.
   
Image
soorten directe belastingen

Soorten indirecte belastingen

In België bestaan er verschillende soorten indirecte belastingen. Onder andere de belasting over de toegevoegde waarde (BTW), douane, accijnzen, registratie-, hypotheek- en griffierechten, successierechten,…