Maak je als freelancer een creatie in opdracht? Of maakt iemand gebruik van jouw auteursrechtelijk beschermd werk? 

Dan zal je voor deze overdracht of licentie (van auteursrechten) een vergoeding vragen en ontvangen. Op deze vergoeding bestaat een gunstig belastingregime.  

Sinds dit jaar is de opdrachtgever verplicht om een fiche 281.45 op te maken voor deze inkomsten. Voor meer informatie over de fiscale regeling van auteursrechten kan je hier terecht.

Wat zijn de gevolgen als dit niet wordt gedaan?

Als een VZW fiche 281.45 niet opstelt, kan het zijn dat de uitgaven voor de auteursrechten fiscaal gezien worden als een niet-verantwoorde kost en gekwalificeerd worden als een geheim commissieloon.  

Als er geen opstelling is van de fiche betekent het voor de kunstenaar dat de vergoeding niet wordt gekwalificeerd als roerende inkomsten, maar als een gewone concessie van roerend goed (principieel belast aan 30%).  

Waarom is dit belangrijk voor de kunstenaar?

Er bestaat de mogelijkheid dat de inkomsten (zonder opmaak van fiche 281.45) die de kunstenaar ontvangt voor de auteursrechten, niet worden opgenomen binnen het kader van het fiscaal gunstregime. Met als bijkomend gevolg dat de deze inkomsten mogelijks als beroepsinkomen worden gezien in plaats van roerende inkomsten.  

Voor toelichtingen over het invullen van fiche 281.45 – ga naar de site van Fod Financiën.

Voor een overzicht van wanneer de deadlines zijn van alle fiscale fiches kan je hier terecht.

Heb je meer vragen wat de gevolgen zijn van deze nieuwe regeling of hoe je een fiche opstelt? Maak een afspraak met één van onze consulenten via het contactformulier.