Als je als cultuurwerker of organisatie getroffen bent door de brexit, kan je beroep doen op volgende steunmaatregelen.

Brexit Adjustment Reserve

De EU heeft nieuwe middelen aan de lidstaten toegekend om ondernemingen en organisaties die getroffen zijn door de brexit te ondersteunen. Via VLAIO kunnen ondernemingen in het Vlaamse Gewest een financiële compensatie aanvragen die 80 % tot 100 % van de effectieve kost vertegenwoordigt.  Zowel interne kosten (bv. extra personeel aanwerven) als externe kosten (bv. inschakelen van een dienstverlener) komen in aanmerking. Het kan gaan om kosten die gemaakt zijn in de periode van 19/03/2020 tot 31/12/2023. Je kan dus ook retroactief een compensatie aanvragen. De deadline voor het aanvragen van retroactieve kosten loopt tot 22 juni 2022. De aanvraagprocedure voor andere kosten loopt tot 30 juni 2023. Er zijn geen minimale of maximale drempels tot welke bedragen steun aangevraagd kan worden. Elke kost die gelinkt is aan de brexit (bv. douaneformaliteiten, visum- of werkvergunningen...) komt in aanmerking. Zowel vzw's als vennootschappen en zelfstandigen kunnen beroep doen op de regeling. De aanvraag verloopt via de website Vlaio.

Samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media, VLAIO, de steunpunten (FARO, VI.BE, Kunstenpunt, Circuscentrum) organiseerden we een online infosessie om de BAR-financiering aan de culturele sector voor te stellen. Er werd ook een vraag-en-antwoordsessie voorzien.

Veerkrachtsubsidie

Vlaio voorziet in een brexit Veerkrachtsubsidie van maximaal 50.000 euro voor Belgische ondernemingen die getroffen zijn door de brexit. Via deze subsidie kan je steun krijgen voor het inwinnen van kennis en advies door een externe private dienstverlener en/of de eigen interne kosten. De subsidie bedraagt maximaal 50 % van het project. Enkel toekomstige projecten komen in aanmerking. Het projectbedrag moet minstens 20.000 euro (excl. btw) bedragen. Vzw's worden uitgesloten, zelfstandigen en vennootschappen komen wel in aanmerking. Je kan de steun nu aanvragen tot 31 december 2022.

Flanders Investment & Trade

Op de website van Flanders Investment & Trade kan je een overzicht vinden van andere nuttige subsidies die je kunnen helpen bij de brexit.

FIT voorziet bijzondere exportsteun voor kmo's in het Vlaamse Gewest met een exportaandeel van 20 % die getroffen zijn door de brexit. De subsidie bedraagt een eenmalig forfait van 10.000 euro. In de praktijk kan gedacht worden aan douaneformaliteiten zoals het inschakelen van een douanevertegenwoordiger, maar ook reis- en verblijfskosten of het bijwerken van een website gericht op het VK. Voorlopig staat de steun enkel open voor ondernemingen die minstens 5 VTE in dienst hebben. 

Werkgever in moeilijkheden

Als je als werkgever getroffen bent door een omzetdaling van minstens 5 % ten gevolge van de brexit, kan je erkend worden als onderneming in economische moeilijkheden. In dat geval kan je voor je werknemers tijdelijke werkloosheid, tijdskrediet of een collectieve arbeidsduurvermindering aanvragen. Meer info hierover op de website van de FOD WASO