Als je als cultuurwerker of organisatie getroffen bent door de Brexit, kan je beroep doen op een aantal steunmaatregelen.

Brexit Adjustment Reserve

De EU heeft middelen aan bepaalde lidstaten toegekend om ondernemingen en organisaties die getroffen zijn door de Brexit te ondersteunen. Belgische ondernemingen komen in aanmerking.

Via VLAIO kunnen ondernemingen in het Vlaamse Gewest een financiële compensatie vragen tot 80 % van de effectieve kost (bv. heroriëntering van je activiteiten door de Brexit, deelname aan een showcasefestival in het VK, personeelskosten voor extra douaneformaliteiten met het VK). 

Zowel interne kosten (bv. extra personeel aanwerven, reis- en verblijfskosten naar het VK, communicatiekosten) als externe kosten (bv. inschakelen van een dienstverlener, experts) komen in aanmerking. De kosten mogen wel nog niet gemaakt zijn. Er zijn geen minimale of maximale drempels tot welke bedragen steun aangevraagd kan worden. Zowel vzw's als vennootschappen en zelfstandigen kunnen beroep doen op de regeling.

Kosten die je maakt tot 31/12/2023 kunnen vergoed worden. De aanvraagprocedure loopt tot 30 juni 2023. De aanvraag verloopt via de website Vlaio.

Samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media, VLAIO, de steunpunten (FARO, VI.BE, Kunstenpunt, Circuscentrum) organiseerden we een online infosessie om de BAR-financiering aan de culturele sector voor te stellen. Er was ook een vraag-en-antwoordsessie.

Flanders Investment & Trade

Op de website van Flanders Investment & Trade kan je een overzicht vinden van andere nuttige subsidies die je kunnen helpen bij de Brexit.

FIT voorziet bijzondere exportsteun voor kmo's in het Vlaamse Gewest met een exportaandeel van 20 % die getroffen zijn door de Brexit. De subsidie bedraagt een eenmalig forfait van 10.000 euro tot 50.000 euro. In de praktijk kan gedacht worden aan douaneformaliteiten zoals het inschakelen van een douanevertegenwoordiger, maar ook reis- en verblijfskosten of het bijwerken van een website gericht op het VK. Voorlopig staat de steun enkel open voor ondernemingen die minstens 2 VTE in dienst hebben. 

Werkgever in moeilijkheden

Als je als werkgever getroffen bent door een omzetdaling van minstens 5 % ten gevolge van de Brexit, kan je erkend worden als onderneming in economische moeilijkheden. In dat geval kan je voor je werknemers tijdelijke werkloosheid, tijdskrediet of een collectieve arbeidsduurvermindering aanvragen. Meer info hierover op de website van de FOD WASO

Veerkrachtsubsidie

Vlaio voorzag in een brexit Veerkrachtsubsidie van maximaal 50.000 euro voor Belgische ondernemingen die getroffen zijn door de Brexit. Via deze subsidie kon je steun krijgen voor het inwinnen van kennis en advies door een externe private dienstverlener en/of de eigen interne kosten. De subsidie was maximaal 50 % van het project. Enkel toekomstige projecten kwamen in aanmerking. Het projectbedrag moest minstens 20.000 euro (excl. btw) bedragen. Vzw's werden uitgesloten, zelfstandigen en vennootschappen kwamen wel in aanmerking. Je kan de steun nu niet meer aanvragen.