Staat je vzw in haar kinderschoenen? Ben je een beginnende ondernemer? Ga je niet meer dan 25.000 euro omzet per jaar realiseren? Weet dan dat je beroep kan doen op de KMO-vrijstelling.

Dit is een btw-vrijstelling die je kan aanvragen wanneer je onderneming niet meer dan 25.000 euro jaaromzet heeft verwezenlijkt.

Waar gaat het precies over?

Door deze regeling wordt je onderneming vrijgesteld van een aantal btw-verplichtingen, die een normale btw-belastingplichtige wel moet nakomen. Het gaat onder andere om de volgende verplichtingen:

 • de periodieke btw-aangifte
 • btw doorrekenen aan de klanten

Let wel op dat je ook geen btw in aftrek mag nemen.

Wie kan er beroep op doen?

De vrijstelling is gericht op kleine ondernemingen (KMO's), die btw-belastingplichtig zijn, en aan de volgende voorwaarde voldoet:  

 • handelingen verrichten (leveringen van goederen of diensten) die onder de toepassingssfeer van de vrijstellingsregeling vallen; 
 • jaarlijks omzetcijfer niet meer bedraagt dan 25.000 euro. 

Deze KMO’s kunnen om het even welke juridische vorm hebben. Het kan gaan om:  

 • een natuurlijke persoon (zelfstandige),  
 • een vzw, 
 • een vennootschap,  
 • een openbare instelling,  
 • … 

Hoe wordt de omzet bepaald?

De algemene regel is dat in principe alle verkopen en dienstprestaties die aan btw onderworpen zijn in rekening worden genomen om het totaalbedrag te bepalen. Op deze algemene regel bestaan er wel wat uitzonderingen.  

Neem zeker contact op met ons om na te gaan wat wel en niet kan.

Wat als je het omzetcijfer van 25.000 euro overschrijdt?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met je btw-controlekantoor. Je kan ze hier terugvinden.

Hoe doe je de aanvraag?

Bestaande onderneming

Je kan genieten van de vrijstellingsregeling met een datum van inwerkingtreding op 1 januari of 1 juli. 

 • 1 juli: je moet de aanvraag voor 1 juni doen.
 • 1 januari: je moet de aanvraag voor 15 december doen.

Nieuwe onderneming

Bij opstart van de onderneming zal je een btw-identificatie aanvragen. Je bepaalt op dat moment de btw-regeling op basis van het geplande omzetcijfer en de activiteit. 

Wat zet je op je factuur?

Je facturen moeten wel voldoen aan dezelfde regels die gelden voor btw-plichtigen, zo moet je onder andere je BE-identificatienummer vermelden. 

Je brengt geen btw in rekening, maar je draagt wel de verplichting om de volgende vermelding toe te voegen:  ‘Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen’ of ‘Vrijgesteld van btw’.