Wat is een intracommunautaire levering?

Onder een intracommunautaire levering verstaat men het vervoer of de verzending van goederen van één lidstaat van de EU naar een andere lidstaat. 

Een zelfstandige cultuurwerker kan bij een intracommunautaire levering factureren zonder BTW, op voorwaarde dat de aankoper een BTW-plichtige is en een buitenlands BTW-nummer opgeeft.

Wat zijn de voorwaarden?

We bekijken de voorwaarden aan de hand van het volgend voorbeeld:

Belgische zelfstandige verkoopt een kunstwerk aan een galerie in Frankrijk. De Franse galerie valt niet onder één van de uitzonderingen zoals een buitenlandse particulier; een niet-belastingplichtige rechtspersoon (vb. stad, ziekenhuis, school, …); een vrijgestelde belastingplichtige (vb. advocaat, geneesheer, …) of een kleine onderneming.

  • 1ste voorwaarde: de koper is een btw-plichtige die gevestigd is in een andere lidstaat

De koper moet gevestigd zijn in een ander EU-lidstaat en beschikken over een geldig buitenlandse btw-nummer.

Tip

Je kan opzoeken of de koper effectief beschikt over een buitenlands btw-nummer, via:

In ons voorbeeld gaat de Belgische zelfstandige kunstenaar na of de koper een btw-plichtige is in Frankrijk.

  • 2de voorwaarde: de goederen moeten België verlaten

De verkochte goederen moeten vervoerd worden van de ene EU-lidstaat naar de andere EU-lidstaat, door of voor rekening van de koper of verkoper.

Tip

  • Hecht de vervoersdocumenten aan de verkoopfactuur.
  • Laat door de verkoper bevestigen dat de goederen buiten België zijn vervoerd en dat de verkoop via een IC-verwerving is gerapporteerd in zijn buitenlandse BTW-aangifte.
  • Bestemmingsdocument

In ons voorbeeld komt de Belgische zelfstandige kunstenaar overeen met de Franse galerie dat het transport wordt geregeld door de verkoper. De Belgische kunstenaar schakelt een firma in en hecht de vervoersdocumenten aan de verkoopfactuur.

Plaats van de belastbare handeling

Bij een intracommunautaire verwerving van goederen is de plaats van de belastbare handeling daar waar de goederen zich bevinden op het tijdstip van aankomst van de verzending van het vervoer naar afnemer. 

In ons voorbeeld komt het kunstwerk aan in Frankrijk. De plaats van de belastbare handeling is Frankrijk.

Factuurvermelding

Het gaat om een situatie waar er sprake is van een vrijstelling van Belgische btw. Op de factuur zal de Belgische cultuurwerker het volgende moeten vermelden:

“Intracommunautaire levering. Vrijgesteld van btw art. 39bis, 1° WBTW."

Andere voorbeelden

  1. Een Belgische kunstenaar met Belgisch btw-nummer verkoopt een schilderij aan een Italiaanse galeriehouder. Het schilderij wordt vervoerd van België naar Italië. De levering vindt plaats in Italië. Op die levering is Italiaanse btw verschuldigd. Op de factuur vermeldt de Belgische kunstenaar “intracommunautaire levering, vrijstelling van Belgische btw op basis van artikel 39bis, eerste lid, 1° WBTW.
  2. Een Belgische kunstenaar met btw-nummer verkoopt een schilderij aan een Nederlands patrimonium voor 15.000 euro. Het schilderij wordt vervoerd van België naar Nederland. Er is sprake van een intracommunautaire levering. Op de factuur vermeldt de Belgische kunstenaar “intracommunautaire levering, vrijstelling van Belgische btw op basis van artikel 39bis, eerste lid, 1° WBTW.