Het gaat om een overeenkomst om werk uit te lenen. Hierbij zal de uitlener (de eigenaar van de het kunstwerk) aan de organisator (galerie/organisator) het werk uitlenen. 

Bruikleen toegelicht

Een bruikleenovereenkomst houdt in dat men werk uitleent zonder er een vergoeding voor te verwachten. Voor meer informatie over bruikleen verwijzen we door naar ons artikel over bruikleen

Over het algemeen kan er gesteld worden dat de ontlener (galerie/organisator) de volgende verplichtingen heeft: 

 • Zorgen voor bewaring en behoud van het kunstwerk 
 • Het kunstwerk teruggeven 

Daar tegenover staat dat de uitlener (eigenaar van het kunstwerk) zich moet houden aan het volgende: 

 • Ontvangt geen vergoeding 
 • Staat in voor de gekende verborgen gebreken 

Een optie zou kunnen zijn om het werk te verhuren i.p.v. het werk in bruikleen te geven. Zodoende kan er een vergoeding (huur) worden gevraagd. 

Bruikleenovereenkomst

Wat moet zeker vermeld staan in een bruikleenovereenkomst?

Beschrijving uitgeleend object:

 • Titel
 • Gedeclareerde waarde 
 • Beschrijving medium 
 • Afmeting met kader 
 • Afmeting zonder kader 

! Liefst met een foto van het werk. 

Andere modaliteiten: 

 • Of herkaderen is toegelaten 
 • Wie de eigenaar is van de auteursrechten van het kunstwerk 
 • Staat van het kunstwerk 
 • Een staat van bevindingen bij het kisten 
 • Bijzondere voorzorgen die moeten worden genomen bij bewaring, bewaking, onderhoud, montage en installatie. 
 • Transport 
 • Verzekering 

Er moet duidelijk afgesproken worden wie voor wat instaat wanneer het gaat om de bewaring en het onderhoud van de werken, het transport en wie de verzekeringen afsluit. 

 

Wens je gebruik te maken van een bruikleenovereenkomst, kijk zeker eens naar ons voorbeeldmodel:

Laatst gewijzigd: 18/01/2022 - 09:35

Model bruikleenovereenkomst

Contracteren

Voorbeelddocumenten