Wat is het?

Als je je werk verkoopt, zorg er dan voor dat je aan de koper een certificaat van echtheid kan overhandigen. Dit certificaat waarborgt de originaliteit en de authenticiteit van het kunstwerk.  

Het bevat de beschrijving van het kunstwerk met foto en wordt ondertekend door de maker. De galeriehouder, indien hij tussenkomt in de verkoop, ondertekent het certificaat ook. 

Essentiële onderdelen

Essentiële onderdelen van het certificaat zijn:

  • de titel van het kunstwerk  
  • het jaar van creatie  
  • de naam van de kunstenaar  
  • het aantal exemplaren  
  • medium + afmetingen  
  • eventueel bijzondere bepalingen m.b.t conservatie 

 

Wil je laten vastleggen dat een kunstwerk gemaakt is door de kunstenaar zelf? Of wil je aan de koper zekerheid bieden dat het kunstwerk van die kunstenaar komt, maak dan gebruik van het volgende model:

Laatst gewijzigd: 18/11/2021 - 15:47

Model van certificaat van echtheid

Contracteren

Voorbeelddocumenten

Blockchain als certificaat

Wat is een blockchain? 

Er zijn verschillende soorten van blockchain, maar over het algemeen kan gesteld worden dat het om een transactieketen van data gaat, die wordt gedeeld tussen een netwerk van individuele, onafhankelijke partijen. In deze blockchains worden transacties/informatie opgeslagen.  

Hoe werkt het?  

Een block in de blockchain wordt gekoppeld aan een voorgaand block, op deze manier ontstaat er een reeks van transacties. Dit is de ketting (chain). Met het aan elkaar linken van transacties ontstaat de daadwerkelijke database. 

Er bestaan verschillende soorten blockchains: private, publieke en consortium.

Voor meer informatie over blockchains, lees zeker het volgende eens:

 

Hoe kan een blockchain gebruikt worden als certificaat? 

Elk blok bevat een link naar het vorige blok, een tijdstempel en gegevens over de desbetreffende transactie. Blokken zijn in principe onveranderlijk, wat betekent dat ze niet gewijzigd kunnen worden nadat ze zijn aangemaakt. 

Daardoor kan een blockchain functioneren als een up-to-date transparante databank om kunstwerken te traceren, zonder nood aan een centrale organisatie. Blockchain speelt ook een niet te onderschatten rol in de legitimatie van digitale kunst zoals NTF

 

Bronnen: