In toepassing van een Besluit van de Vlaamse regering van 10 april 2020, gewijzigd bij Besluit van 12 juni 2020, krijgen bedrijven en zelfstandigen die in Vlaanderen gevestigd zijn, en tussen 14 maart en 30 april, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, minstens 60% omzetverlies lijden, een premie van 3.000 euro. 

Het omzetverlies moet een gevolg zijn van de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, zoals het verbod op het organiseren van voorstellingen, concerten, socio-culturele en vormingsactiviteiten enz. Je kunt de premie aanvragen voor elke exploitatiezetel met minstens één VTE werknemer.

Voor starters wordt de gerealiseerde omzet vergeleken met de geschatte omzet volgens het neergelegde financieel plan.

Je moet de bewijzen van de omzetdaling minstens vijf jaar bijhouden.

Deze maatregel geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep, die een netto beroepsinkomen hebben van minstens 13.993,78 euro en die dus de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep betalen (717,18 euro per kwartaal). Zelfstandigen in bijberoep met een netto beroepsinkomen tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro en die minder dan 4/5e werken als werknemer, kunnen 1.500 euro krijgen.

Startende zelfstandigen, die in 2019 geen volledig beroepsinkomen hadden, worden gelijkgesteld met zelfstandigen in hoofdberoep of bijberoep, naargelang het verwachte beroepsinkomen volgens hun financieel plan.

Vzw’s met minstens één VTE werknemer komen eveneens in aanmerking. De compensatiepremie kan niet gecombineerd worden met de corona-hinderpremie of met achtergestelde leningen bij PMV. Je kunt ze wél cumuleren met het overbruggingsrecht.

Je kunt de premie bij VLAIO aanvragen tot 30 juni. VLAIO laat toe om de compensatiepremie ook nog na deze datum aan te vragen als je de beslissing kreeg dat de hinderpremie geweigerd werd of teruggevorderd zal worden. 

Brussel

Zelfstandigen en ondernemingen met maximum vijf VTE’s in dienst, die niet verplicht zijn moeten sluiten door de coronacrisis, maar er wel een belangrijk omzetverlies door leden, kunnen een compensatiepremie van 2.000 euro krijgen. Dat is bepaald in Bijzondere machtenbesluit 2020/030 van 28 mei 2020 van de Brusselse hoofdstedelijke regering.

Komen in aanmerking:

  • zelfstandigen aan wie voor 3 juni het volledige overbruggingsrecht (zie punt 9.8) voor de maand maart of april toegekend is;
  • vennootschappen met een zelfstandige zaakvoerder of bestuurder, aan wie voor 3 juni het volledige overbruggingsrecht voor de maand maart of april toegekend is;
  • vennootschappen waarvan de zaakvoerder of bestuurder geen zelfstandige is en waarvan de meerderheid van de werknemers in maart of april 2020 tijdelijk werkloos was;
  • verenigingen waarvan de meerderheid van de werknemers in maart of april 2020 tijdelijk werkloos was in het kader van de Covid-19-crisis.

Voorwaarden zijn onder meer een maatschappelijk doel van economische aard en maximum 50% overheidsfinanciering.

Je kon de premie tussen 8 juni en 30 juni 2020 aanvragen bij ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’. De compensatiepremie kan niet gecombineerd worden met de hinderpremie. 

Coronalijn

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 10u tot 18u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .