Steun voor zelfstandigen die hun activiteiten moesten onderbreken. 

Corona-overbruggingsrecht bij onderbreking van de activiteit

Je komt in aanmerking voor corona-overbruggingsrecht:

  • als de overheid je verplicht heeft je activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken in de loop van de maanden maart tot en met december 2020 (ongeacht de duur van de onderbreking);
  • als de overheid je niet verplicht heeft je activiteit te onderbreken, maar je toch genoodzaakt bent om als gevolg van de coronacrisis (bijvoorbeeld om organisatorische of economische redenen) je activiteit te onderbreken gedurende een periode van ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen, in de loop van de maanden maart tot en met augustus 2020.

Als je doorgaans evenementen organiseert die nog steeds verboden zijn in juli, augustus en september, dan mag je je activiteit omvormen tot bijvoorbeeld het organiseren van kleinere evenementen, met behoud van het recht op het crisis-overbruggingsrecht.

Voor zelfstandigen in hoofdberoep bedraagt de uitkering 1.291, 69 euro per maand zonder gezinslast en 1.614,10 euro per maand mét gezinslast. Idem voor zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks belastbaar inkomen van minstens 13.993,78 euro.

Zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks belastbaar inkomen tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro, kunnen een overbruggingsrecht krijgen van 645,85 euro per maand zonder gezinslast en 807,05 euro per maand met gezinslast. Voor zelfstandigen in bijberoep die ook een ander vervangingsinkomen krijgen, bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, is het totale bedrag geplafonneerd op 1.614, 10 euro.

Je doet de aanvraag bij je sociaal verzekeringsfonds met dit formulier. In tegenstelling met dat van de maand mei, moet je het overbruggingsrecht van juni uitdrukkelijk aanvragen, ook al heb je het al ontvangen in maart, april of mei.

Meer info vind je op de site van het RSVZ.

Corona-overbruggingsrecht bij de heropstart van je activiteit (relance-uitkering)

In de maanden juni tem oktober kunnen zelfstandigen waarvan de activiteit op 3 mei 2020 nog verboden was of beperkt als gevolg van verplichte sluiting, en waarvan de omzet of bestellingen als gevolg van de  coronacrisis tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met minstens 10% is gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, een overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart krijgen.

De bedragen zijn dezelfde als in geval van onderbreking van de activiteit. Je kunt de uitkering niet cumuleren met het corona-overbruggingsrecht bij onderbreking van de activiteit.

Je doet de aanvraag bij je sociaal verzekeringsfonds.

Meer info vind je op de site van het RSVZ.

Belasting van het corona-overbruggingsrecht

De fiscale circulaire 2020/C/94 bepaalt dat het corona-overbruggingsrecht belast wordt tegen 16,5% (behalve de uitzonderingen bepaald in de circulaire). 

Coronalijn

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 10u tot 18u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .