Je kunt vragen om de betaling van je sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder verhogingen te moeten betalen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020, en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen in 2020. Je moet de aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds vóór 15 september (vóór 15 december wat betreft de bijdrage van het vierde kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31 december 2020).

Als je de voorlopige sociale bijdragen van het tweede kwartaal 2020 ten laatste op 30 september 2020 betaalt (normaal is dat 30 juni), zullen geen verhogingen toegepast worden. Hetzelfde geldt voor de regularisatiebijdragen die tussen 1 januari en 30 juni 2020 betaald moesten zijn. Dit is automatisch. Je moet geen aanvraag doen.

Als je beroepsinkomen als gevolg van het coronavirus zakt onder bepaalde drempels, kun je een vermindering van je voorlopige sociale bijdragen vragen. Zo kun je vragen om je voorlopige bijdragen te verminderen naar 717,18 euro per kwartaal (exclusief de kosten van je sociaal secretariaat), als je aannemelijk maakt dat je beroepsinkomen in 2020 lager zal zijn dan 13 993,78 euro.

Je kunt een vrijstelling vragen van de betaling van de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020, en van de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen in 2020. Je moet de aanvraag binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal indienen bij je sociaal verzekeringsfonds, of bij de FOD Sociale zekerheid.

De sociale verzekeringsfondsen zullen voorlopig geen aanmaningen meer versturen en de aangekondigde dwangbevelen zullen voorlopig niet uitgevoerd worden.

Meer info vind je op de site van het RSVZ. Met vragen kun je terecht bij je sociaal verzekeringsfonds. Je kunt ook bellen naar het RSVZ op 0800 12 018, elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (op vrijdag tot 16 uur).

Coronalijn ☎️

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 10u tot 18u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .